DATUMDOKUMENTDONEŠENO
29.05.2024.Izvršenje programa gradnje 202324. sjednica
29.05.2024.Izvršenje programa održavanja 202324. sjednica
29.05.2024.Zvonko Drmić Odluka-o-dodjeli-javnih-priznanja24. sjednica
29.05.2024.ZAHVALNICA -o-dodjeli-javnih-priznanja24. sjednica
29.05.2024.Odluka-o-korištenju-društvenog-doma-Vila-Tovarnik24. sjednica
29.05.2024.Odluka-izvršenje programa održavanja 202324. sjednica
29.05.2024.Odluka-izvršenje programa gradnje 202324. sjednica
29.05.2024.PLAN UPISA 2024._2025.24. sjednica
29.05.2024.Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2023. god.24. sjednica
29.05.2024.Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Tovarnik24. sjednica
29.05.2024.Odluka o godišnjem ostvarenju proračuna za 202324. sjednica
29.05.2024.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa djece u DV Palčić Tovarnik za 2024_202524. sjednica
29.05.2024.Godišnje ostvarenje proračuna za 202324. sjednica
29.05.2024.Odluka -o-rasporedu-rezultata-za-202324. sjednica
24.04.2024.Odluka - izgradnja nerazvrstane ceste-123. sjednica
21.03.2024.6. Odluka-o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje22. sjednica
21.03.2024.8.1. Izvješće o planu upravljanja imovinom za 2023.-122. sjednica
21.03.2024.8. Odluka-o usvajanju izvješća o izvršenju plana upravljanja imovinom22. sjednica
21.03.2024.7.1. Izvješće o utrošku sredstava od polj.zemljišta 2023.22. sjednica
21.03.2024.7. Odluka-o usvajanju izvješća o utrošku sredstava od zakupa poljop. zemljišta22. sjednica
21.03.2024.6.1. izvješće program gradnje objekata za gospodarenje otpadom22. sjednica
21.03.2024.5.1. Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera_Općina Tovarnik22. sjednica
21.03.2024.9. ODLUKA O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI22. sjednica
21.03.2024.4.1. izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda22. sjednica
21.03.2024.4. Odluka-o usvajanju izvješća o izvršenju plana djelovanja elementarnih nepogoda22. sjednica
21.03.2024.3. PRAVILNIK-o-sufinanciranju-putnog-troska-radnicima22. sjednica
21.03.2024.2.1. cjenik pogrebni 02.01.202422. sjednica
21.03.2024.2 Odluka-o-povjeravanju-obavljanja-komunalne-djelatnosti-ukop-pokojnika22. sjednica
21.03.2024.5. Odluka-o usvajanju izvješća o izvršenju plana agrotehničkih mjera22. sjednica
21.12.2023.Izmjene i dop. Programa gradnje kom.infrastrukture 2023. (1)21. sjednica
21.12.2023.Izmjene i dop. Programa održavanja kom.infrastrukture 2023.21. sjednica
21.12.2023.Program utroška sredstava od polj.zemlj.2024.21. sjednica
21.12.2023.Program šumski doprinos 2024.21. sjednica
21.12.2023.Program održavanja kom.infrastrukture 2024.21. sjednica
21.12.2023.Program gradnje i objekata i uređaja kom. infr. za 202421. sjednica
21.12.2023.Izmjene i dop. Programa utroška sredstava od polj.zemlj.2023.21. sjednica
21.12.2023.Izmjene i dop. Programa gradnje kom.infrastrukture 2023.21. sjednica
28.11.2023.ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE20. sjednica
28.11.2023.Odluka o oslobađanju zakupnine20. sjednica
24.10.2023.PRAVILNIK-o-dodjeli-stipendija-Općine-Tovarnik19. sjednica
24.10.2023.Potpore poljoprivrednicima 202319. sjednica
24.10.2023.Potpore poduzetnicima 202319. sjednica
24.10.2023.Odluka o usvajanju izvješća o radu DV Palčić Tovarnik19. sjednica
24.10.2023.Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup općinskih prostora na korištenje udrugama 2023.19. sjednica
24.10.2023.II. izmjene Odluke o koeficijentima19. sjednica
24.10.2023.II. Izmjene i dopune Odluke-o-prodaji-nekretnine-u-vlasnistvu-Opcine-Tovarnik (2)19. sjednica
24.10.2023.Sporazum gradonačelnika-319. sjednica
04.09.2023.Odluka o II. izmjene i dop. odluke o komunalnim djelatnostima18. sjednica
04.09.2023.Odluka o usvajanju izvješće o radu tijekom el. nepogode18. sjednica
04.09.2023.Izvješće - el. nepogode18. sjednica
04.09.2023.Prijedlog Odluke-o-imenovanju-clana-Odbora-za-poljoprivredu18. sjednica
04.09.2023.Odluka o usvajanju izvješće o radu TINTL 202218. sjednica
04.09.2023.Odluka o usvajanju izvješća LAG Srijem za 202218. sjednica
04.09.2023.Izmjene i dopune Odluke-o-prodaji-nekretnine-u-vlasnistvu-Opcine-Tovarnik (2)18. sjednica
04.09.2023.Izvješće o radu Razvojne agencije TINTL za 2022_godinu_Opcina Tovarnik18. sjednica
04.09.2023.Prijedlog Odluke-o-razrjesenju-clana-Odbora-za-sport18. sjednica
06.06.2023.Stjepan Vukovac Odluka-o-dodjeli-javnih-priznanja16.sjednica
06.06.2023. PLAN UPISA 2023._2024.16.sjednica
06.06.2023. ODLUKA-O-USVAJANJU-IZVJESTAJA-O-IZVRSENJU-PR.-ODRŽAVANJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-OPCINE-TOVARNIK-ZA-2022(1)-116.sjednica
06.06.2023. Odluka o usvajanju izvještaja o ostvarenju proračuna OT za 2022 i Izvještaj16.sjednica
06.06.2023. Kud Ilača Odluka-o-dodjeli-javnih-priznanja16.sjednica
06.06.2023.Kokošarević Odluka-o-dodjeli-javnih-priznanja16.sjednica
06.06.2023.Brandibur Odluka-o-dodjeli-javnih-priznanja16.sjednica
06.06.2023.PRIJEDLOG ODLUKE-O-USVAJANJU-IZVJESTAJA-O-IZVRSENJU-PROGRAMA-GRADNJE-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-OPCINE-TOVARNIK-ZA-2022(1)-116.sjednica
06.06.2023.ODLUKA-O-USVAJANJU-IZVJESTAJA-O-IZVRSENJU-PR.-ODRŽAVANJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-OPCINE-TOVARNIK-ZA-2022(1)-116.sjednica
06.06.2023.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa djece u DV Palčić Tovarnik za 2022_202316.sjednica
26.04.2023.Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom15. sjednica
20.03.2023.Odluka-o usvajanju cjenika14. sjednica
20.03.2023.5 Odluka-o-povjeravanju-obavljanja-komunalne-djelatnosti-ukop-pokojnika14. sjednica
20.03.203.3 Odluka o raspoređivanju sredstava vjećnicima14. sjednica
20.03.2023.9 a Odluka-o usvajanju izvješća o izvršenju plana agrotehničkih mjera14. sjednica
20.03.2023.13 Izvješće o planu upravljanja imovinom za 2022.-114. sjednica
20.03.2023.13 a Odluka-o usvajanju izvješća o izvršenju plana upravljanja imovinom14. sjednica
20.03.2023.Cjenik14. sjednica
20.03.2023. Odluka -procjene ugroženosti-od-požara14. sjednica
20.03.2023. Odluka koef14. sjednica
20.03.2023. izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda14. sjednica
20.03.2023.Izmjene pravilnika o poslovanju kom pogona14. sjednica
20.03.2023.10 izvješće program gradnje objekata za gospodarenje otpadom14. sjednica
20.03.2023.12 Izvješće o utrošku sredstava od polj.zemljišta 2022.14. sjednica
20.03.2023.10 a Odluka-o usvajanju izvješća o izvršenju plana agrotehničkih mjera14. sjednica
20.03.2023.Izvješće o radu (1)14. sjednica
20.03.20236 Pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi14. sjednica
20.03.2023.7 PRAVILNIK-o-sufinanciranju-putnog-troska-radnicima14. sjednica
20.03.2023.8 a Odluka-o usvajanju izvješća o izvršenju plana djelovanja elementarnih nepogoda14. sjednica
20.03.2023.12 a Odluka-o usvajanju izvješća o izvršenju imovine od zakupa14. sjednica
20.03.2023.9 izvješće agrotehničke mjere14. sjednica
21.12.2022.Izmjena odluke o koef.13. sjednica
21.12.2022.Odluke o raspor. sredstava polit.str. i nez.vijeć. 2023.13. sjednica
21.12.2022.IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU - TOVARNIK 202213. sjednica
21.12.2022.Zaključak Izvješće13. sjednica
21.12.2022.Plan djelovanja u području p. nepogoda za 202313. sjednica
21.12.2022.Određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu13. sjednica
21.12.2022.2. Odluka o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2022-202313. sjednica
21.12.2022.Plan djelovanja u području p. nepogoda 2023.13. sjednica
21.12.2022ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 22.13. sjednica
21.12.2022.Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite 2313. sjednica
31.1.2022.Plan klasifikacijskih oznaka za 2022 godinuNačelnik
28.1.2022.Plan prijma u službu za 2022.Načelnik
28.1.2022.Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 2022.Načelnik
25.1.2022.Plan raspisivanja natječaja za udruge u 2022. god.Načelnik
25.1.2022.Plan prijma u službu za 2022_tablicaNačelnik
27.09.2022.
ODLUKA O DODJELI STANOVA U NAJAM12. sjednica
27.09.2022.ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. DO 30.6.2021.12. sjednica
27.09.2022.ODLUKA-O-IMENOVANJU-POVJERENSTVA-O-DODJELI-STANOVA (1)12. sjednica
27.09.2022.Polugodišnje ostvarenje proračuna Općine Tovarnik za 2022. godinu (1)12. sjednica
27.09.2022.Pravilnik o jednostavnoj nabavi12. sjednica
27.09.2022.ODLUKA O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI12. sjednica
12.08.2022.Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed11. sjednica
12.08.2022.Odluka o sprječavanju odbacivanja protuzakonitog otpada11. sjednica
12.08.2022.Odluka o suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave11. sjednica
27.6.2022.Odluka o darovanju nekretnine10. sjednica
27.6.2022.ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE ZA PRUŽANJE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA10. sjednica
27.6.2022.Odluka o izmjenama i dopunma Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tovarnik10. sjednica
27.6.2022.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine tOvarnik10 sjednica
27.6.2022.Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Tovarnik10. sjednica
27.6.2022.Odluka o kupnji nekretnine10. sjednica
22.06.2022.izvješće program gradnje objekata za gospodarenje otpadomNačelnik
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvješće o radu TINTL8. sjednica
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2021. god.8. sjednica
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvješća pružatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za 2021.8. sjednica
31.5.2022.Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda8. sjednica
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2021. god.8. sjednica
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana upravljanja imovinom za 20221. god.8. sjednica
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa gradnje objekata za gospodarenje otpadom za 20218. sjednica
31.5.2022.Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. god.8. sjednica
31.5.2022.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa djece u DV Palčić Tovarnik za 2022_20238. sjednica
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2021. god.8. sjednica
31.5.2022.Godišnje izvješće ravnateljice za 2021 godinu8. sjednica
31.5.2022.Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. god8. sjednica
31.5.2022.Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup neizgrađnog građevisnkog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište8. sjednica
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. god.8. sjednica
31.5.2022.Odluka o razrješenju člana Odbora za sport8. sjednica
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvješća općinskog načelnika za 1.7._31.12.20218. sjednica
31.5.2022.Odluka o izmjenama i dopunama programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. god.8. sjednica
31.5.2022.Odluka o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. god.8. sjednica
31.5.2022.Odluka o izmjenama i dopunama programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2022. god.8. sjednica
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa gradnje objekata za gospodarenje otpadom za 20218. sjednica
31.5.2022.Polugodišnje izvješće načelnika za razdoblje od 01. srpnja 2021 do 31. prosinac 2021.Načelnik
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvješća o radu DV Palčić Tovarnik8. sjednica
31.5.2022.Izvješće o radu LAG-a Srijem za 2021. godinu8. sjednica
31.5.2022.Odluka o usvajanju izvješća LAG Srijem za 20218. sjednica
31.5.2022.RA TINTL- Izvješće o radu za 2021. godinu_ Tovarnik8. sjednica
31.5.2022.I. izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik 2022 godina8. sjednica
31.5.2022.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2021. godinu8. sjednica
26.4.2022.ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUFINANCIRANJU KUPNJE I GRADNJE PRVE NEKRETNINE ZA STANOVANJE NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK7. sjednica
26.4.2022.PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK7. sjednica
26.4.2022.Zaključak_o_davanju_pozitivnog_misljenja_na_nacrt_Komunikacijske_strategije7. sjednica
26.4.2022.PROGRAM POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK ZA 2022. GOD.7. sjednica
13.4.2022.Plan motrenja 2022Načelnik
13.4.2022.Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 2022Načelnik
13.4.2022.Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja 2022Načelnik
13.4.2022.Oodluka o određivanju lokacije zapovjednog mjesta za 2022Načelnik
13.4.2022.odluka o zabrani spaljivanja lišćaNačelnik
30.3.2022.izvješće o izvršenju plana upravljanja imovinomNačelnik
30.3.2022.izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogodaNačelnik
25.3.2022.izvješće agrotehničke mjereNačelnik
22.03.2022.IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE TOVARNIK ZA 2021. GOD.Načelnik
21.2.2022.
PRAVILNIK o sufinanciranju putnog troška radnicima6. sjednica
21.2.2022.odluka o kupovini poslovnog udjela6.sjednica
21.2.2022.Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište6. sjednica
21.2.2022.tekst javnog natječaja (1)6.sjednica
21.2.2022.prilog 1, tablica A (2)6.sjednica
21.2.2022.Odluka o raspisivanju natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivrdno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik6.sjednica
21.2.2022.
Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Tovarnik političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 2022. god.6.sjednica
21.2.2022.Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik6.sjednica
31.12.2021.Provedbeni program Općine Tovarnik za razdoblje 2021. - 2025.Načelnik
31.12.2021.Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. god.Načelnik
31.12.2021.Plan upravljanja imovinom za 2022. god.Načelnik
29.12.2021.smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za 2022_20255. sjednica
29.12.2021.PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE5. sjednica
29.12.2021.Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Tovarnik5. sjednica
29.12.2021.ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK U 20215. sjednica
29.12.2021.odluka o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namješetnika JUO Općine Tovarnik5. sjednica
29.12.2021.Odluka o izmjenama i dopunama programa poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik za 20215. sjednica
29.12.2021.Odluka o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2021_2022.5. sjednica
29.12.2021.ODLUKU O DULJINI TRAJANJA KONCESIJE ZA PRUŽANJE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK5. sjednica
29.12.2021.odluka o određivanju pravnih osoba od inetesa za civilnu zaštitu Općine Tovarnik5. sjednica
15.12.2021.Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna općine tovarnik za 2021 (1)4. sjednica
15.12.2021.Odluka o prvim izmjenama i dopunama socijalnog programa za 2021. god.4. sjednica
15.12.2021.Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa utroška sredstava ostavrenih od legalizacije4. sjednica
15.12.2021.Odluka o imenovanju Jovanke Sedlić u ZVO4. sjednica
15.12.2021.Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik4. sjednica
15.12.2021.Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu4. sjednica
15.12.2021.Odluka o imenovanju povjerenstva za stipendije4. sjednica
15.12.2021.ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVA RADNIH TIJELA KOJA IMENUJE OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK4. sjednica
15.12.2021.Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu4. sjednica
15.12.2021.Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Sajmište4. sjednica
15.12.2021.Odluka o usvajanju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 20224. sjednica
15.12.2021.Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 20224. sjednica
15.12.2021.Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2021. godinu4. sjednica
15.12.2021.prve izmjene i dopune plana razvojnih programa 2021_20234. sjednica
15.12.2021.prve izmjene i dopune plana razvojnih programa 2021_20234. sjednica
3.11.2021OPERATIVNI PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM RAZDOBLJU 2021 I 2022Načelnik
2.11.2021ODLUKA O IMENOVANJU PRIVREMENOG ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKANačelnik
27.10.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA MANADATNE KOMISIJE3. sjednica
27.10.2021Tonski zapis sa 3. sjednice
3. sjednica
27.10.2021ODLUKA O VISINI NAKANDE OPĆINSKIM VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK3. sjednica
27.10.2021ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ULAZAK U SASTAV URBANOG PODRUČJA VUKOVARA3. sjednica
27.10.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA3. sjednica
27.10.2021ODLUKU O OSNOVICI I KOEFICIJENTU ZA IZRAČUN PLAĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA3. sjednica
11.10.2021.2.izmjene -Plan javne Nabave
11.10.2021ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA RA TINTLNačelnik
06.10.2021.ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. DO 30.6.2021. (6 files merged)
06.10.2021.ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA SPORT
06.10.2021.ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA POLJOPRIVREDU
06.10.2021.ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA KULTURU
06.10.2021.ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA BRANITELJE
06.10.2021.ODLUKA O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA, NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO ANTUNU IVANKOVIĆ
05.10.2021.Tonski zapis 2. sjednice
30.7.2021Zapisnik 1. radne sjednice
1. sjednica
30.07.2021.ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA OPĆINSKOG NAČELNIKA1. sjednica
30.07.2021.ODLUKA O VISINI NAKNADE OPĆINSKIM VIJEĆNICIMA,PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, RADNIM TIJELIMA OPĆINSKOG VIJEĆA1. sjednica
30.07.2021.ODLUKA O DAROVANJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE TOVARNIK ŠKOLI U ILAČI1. sjednica
30.07.2021.ODLUKA O IMENOVANJU ORGANIZACIJSKOG ODBORA ZA JESENSKI FESTIVAL1. sjednica
30.07.2021.ODLUKA O IMENOVANJU SOCIJALNOG POVJERENSTVA1. sjednica
30.07.2021.ODLUKA O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE -VRTIĆ PALĆIĆ1. sjednica
30.07.2021.ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA1. sjednica
10.6.2021Tonski zapis konstituirajuće sjednice

konstituirajuća sjednica
7.4.2021PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK-NOVI-2021Načelnica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK OD 1.1.DO 31.12.202033. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVJAJANJU IZVJEŠTAJA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERA ZAŠTITE OD POŽARA33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNICE OPĆINE TOVARNIK OD 1.7.DO 31.1233. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE TOVARNIK33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020.33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O MJERI POMOĆI OBITELJI POTRESOM POGOĐENOG PODRUČJA33. sjednica
30.3.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE K.Č.2786, K.O. ILAČA NAJPOVOLJNIJEM PONUDITELJU33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU PRUŽATELJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA I OVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2020.IZVJEŠTAJ O RADU PRUŽATELJA JAVNE USLUGE - Tovarnik33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 202033. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM OPĆINE TOVARNIK ZA 2020.33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2020.33. sjednica
30.3.2021Zapisnik 33. sjednice
33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH I NJIHOVIH ZAMJENIKA33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O OSNIVANJU VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA OPĆINE TOVARNIK33 sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU LOKALNE GRUPE SRIJEM- LAG SRIJEM
Izvješće o radu LAG-a Srijem za 2020.-LAG SRIJEM
33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2020.33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU MUPA- ASTATISTIKA 2019-2020-MUP33. sjednica
30.3.2021PRAVILNIK O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI (4)Načelnica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU RAZVOJNE AGENCIJE TINTL
Izvješće o radu za 2020. godinu_ Tovarnik-TINTL
33. sjednica
30.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE TOVARNIK ZA 2020.33. sjednica
25.2.2021ZAPISNIK, 32.SJEDNICA_2021-02-25_080229


32. sjednica
19.02.2021ODLUKA O MJERAMA POMOĆI PODUZETNICIMA POGOĐENIH KORONA VIRUSOM32. sjednica
19.02.2021ODLUKKA O USVAJANJU NOVOG POSLOVNIKA_2021-02-25_08162732. sjednica
19.02.2021ODLUKA O USVAJANJU NOVOG STATUTA t_2021-02-25_08150732. sjednica
19.02.2021ODLUKA O KUPNJI POKLONA VIJEĆNICIMA ZA KRAJ MANDATA_2021-02-25_08112632. sjednica
19.02.2021ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI STANOVA U NAJAM _2021-02-25_08072432 sjednica
19.02.2021ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA UPRAVLJANJE_2021-02-25_08100132. sjednica
21.01.2021Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasceNačelnica
23.12.2020ZAPISNIK NEUSVOJENI, 31. sjednica 21.12.2020.

31. sjednica
23.12.2020ZAPISNIK NEUSVOJENI, 30. sjednica 04.12.2020.


30. sjednica
23.12.2020Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinuNačelnica
23.12.2020Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinuNačelnica
21.12.2020Odluka o izmjenama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - ukop pokojnika31. sjednica
21.12.2020Odluka o cijenama grobne usluge na području Općine Tovarnik31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I STANOVA31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O USVAJANJU SOCIJALNOG PROGRAMA31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O STIPENDIJAMA31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O DONOŠENJU PRORAČUNA31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA GRADNJE I OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INF.31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O II. IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU,KULTURI31. sjednica
21.12.2020Odluka o II. izmjenama i popunama Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgražđenih zgrada31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE31. sjednica
21.12.2020Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa31. sjednica
21.12.2020Odluka o II. izmjenama i dopunama programa Odluke o Proračunu31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O USVAJANJU II. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA31. sjednica
21.12.2020Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Programa koristenja sredstava od polj. zemljišta31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA31. sjednica
21.12.2020ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU, KULTURI31. sjednica
21.12.2020Odluka o usvajanju II. izmjena socijalnog programa31. sjednica
4.12.2020.ZAPISNIK NEUSVOJENI, 30. sjednica 04.12.2020.
30. sjednica
4.12.2020.Odluka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik u 2020. god.30. sjednica
4.12.2020.Odluka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik na 2021. god.30. sjednica
4.12.2020.Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda30. sjednica
4.12.2020.Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom općine tovarnik za 202130. sjednica
4.12.2020.ZAPISNIK USVOJENI, 28. sjednica 11.09.2020.30. sjednica
4.12.2020.Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - ukop pokojnika30. sjednica
4.12.2020.Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje30. sjednica
4.12.2020.Odluka o imenovanju Graničnog prijelaza Tovarnik kao imena ulice u naselju Tovarnik30. sjednica
4.12.2020.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića Palčić Tovarnik30. sjednica
4.12.2020.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete obavljanja usluge ukopa na grobljima30. sjednica
4.12.2020.ZAPISNIK USVOJENI, 29. sjednica 02.11.2020.30. sjednica
4.12.2020.Odluka o prodaji nekretnine obiteljske kuće30. sjednica
2.11.2020ODLUKA O PROGRAMU POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK ZA 2021.29. sjednica
2.11.2020ODLUKA O ODREĐIVANJU BODA KOMUNALNE NAKNADE29. sjednica
2.11.2020ZAPISNIK NEUSVOJENI, 28. sjednica 11.09.2020.29. sjednica
2.11.2020ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI29. sjednica
2.11.2020.ZAPISNIK NEUSVOJENI, 29. sjednica 02.11.2020.
29. sjednica
2.11.2020ODLUKA O PROGRAMU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK ZA 2021.29. sjednica
19.10.2020Odluka - nagrada studenti 2020Načelnica
11.9.2020ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA NACRT STATUTA RAZVOJNE AGENCIJE TINTL28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA O DODJELI STANOVA28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O MJERILIMA FINANCIRANJA DJEČJEG VRTIĆA PALČIĆ TOVARNIK28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O PRODULJENJU ZA DVIJE GODINE VAŽEĆE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE TOVARNIK28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI OPĆINE TOVARNIK I NJEZINOM PRAVNOM STATUSU28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O SUFINANCIRANJU KUPNJE I GRADNJE NEKRETNINE28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA BANOVINA-TOVARNIK28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA OPĆINSKE NAČELNICE 1.1-30.6.2017.28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DV28. sjednica
11.9.2020ODLUKA O DODJELI STANOVA U NAJAM U VLASNIŠTVU OPĆINE TOVARNIK28. sjednica
11.9.2020ZAPISNIK NEUSVOJENI, 28. sjednica 11.09.2020.28. sjednica
18.06.2020Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine TovarnikNačelnica
18.06.2020Odluka o korištenju službenih automobila – kopija – kopijaNačelnica
18.06.2020Odluka o provedbi postupka stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata Općine TovarnikNačelnica
12.6.202027. SVEČANA SJEDNICA27. sjednica
28.5.2020Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 2020., TovarnikNačelnica
28.5.2020Odluka o mjerama zaštite od požara u 2020Načelnica
28.5.2020Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka, 2020.Načelnica
23.5.2020ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA NA NATJEČAJU ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK26. sjednica
23.5.2020Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta26. sjednica
23.5.2020Odluka o agrotehničkim mjerama26. sjednica
23.5.2020Odluka o pokretanju izrade strategije Općine tovarnik za razdoblje 2021-202726. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju izvještaja o radu razvojne agencije TINTL za 2019. god.

Izvješće- Tovarnik
26. sjednica
23.5.2020Odluka o mjerama pomoći poduzetnicima za saniranje štete nastale zbog korona virusa26. sjednica
23.5.2020Odluka o sufinanciranju usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama
26. sjednica
23.5.2020Odluka o kupnji nekretnine od OŠ A. G. Matoš Tovarnik26. sjednica
23.5.2020Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine tovarnik26. sjednica
23.5.2020Odluka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta26. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju izvještaja o radu LAGa SRIJEM
Izvješće o radu za 2019. godinu - LAG Srijem
26. sjednica
23.5.2020Odluka o davanju u najam nekretnine obiteljske kuće26. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju izvješća o MUP-a
STATISTIKA MUP 2019
26. sjednica
23.5.2020Odluka o izmjenam odluke o osnivanju dječjeg vrtića Palčić26. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju izvještaja o radu pružatelja javne usluge prikupljanja i odvoza komunlanog otpada za 2019. god
26. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.26. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju izvještaja načelnice za drugo polugugodište 2020. god.26. sjednica
23.5.2020Program poticanja razvoja poduzetništva za 202026. sjednica
23.5.2020ZAPISNIK NEUSVOJENI, 26. sjednica 23.5.2020.
26. sjednica
23.5.2020ZAPISNIK USVOJENI, 25. sjednica, 28.2.2020.25. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. god.26. sjednica
23.5.2020Odobreni projekti 2019. godina

Prijavljeni projekti 2019.
26. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 201926. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju plana razvojnih programa za 2019.26. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. god.26. sjednica
23.5.2020odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. god.26. sjednica
23.5.2020ZAPISNIK USVOJENI, 26. sjednica 23.5.2020.26. sjednica
23.5.2020Odluka o usvajanju Planu izvještaja o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. god.26. sjednica
23.5.2020odluka o raspodjeli rezultata26. sjednica
20.5.2020Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela - NOVI 2020Načelnica
30.3.2020izvješće o radu načelnice 1.7.-31.12.2019.Načelnica
30.3.2020izvješće o izvršenju programu gradnje objekata za gospodarenje kom.otpadom za 2019.Načelnica
30.3.2020Završno izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i koncecije polj. zemljišta u vlasništvu RH za 2019.Načelnica
30.3.2020IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODANačelnica
25.3.2020izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. god.Načelnica
16.3.2020godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za održavanje poljoprivrednih rudina u 2019. god.Načelnica
28.02.2020STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE TOVARNIK25. sjednica
28.02.2020ODLUKA O IZRADI PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA OPĆINE TOVARNIK25. sjednica
28.02.2020ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O STIPENDIJAMA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2019_202025. sjednica
28.02.2020ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA VRTIĆA PALČIĆ25. sjednica
28.02.2020ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOST25. sjednica
28.02.2020ODLUKA O KOEFICIJENTU ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA-VODITELJA PRPJEKTA CENTRICOM NET25. sjednica
28.02.2020ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA POVJERENSTVA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE25. sjednica
28.02.2020ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA25. sjednica
28.02.2020NEUSVOJENI ZAPISNIK, 25. sjednica, 28.2.2020.25. sjednica
28.02.2020ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK ZA 2020. GOD.25. sjednica
30.1.2020Odluka o dopunama pravilnika o unutarnjem redu juo i sistematizacijeNačelnica
30.1.2020plan prijma u službu 2020 -tablica

plan prijma u službu 2020
Načelnica
30.01.2020Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolestiNačelnica
24.01.2020ZAPISNIK 24. sjednica_vijeca 24.1.usvojeni24. sjednica
24.1.20204 Odluka o izmjeni odluke _o_naknadi zamjenika24. sjednica
24.1.20203. Odluka o izmjeni odluke o osnovici i koeficijentu za plaću načelnika24. sjednica
24.1.20202. Program potpore poduzetnicima24. sjednica
24.1.2020Odluka o raspisivanjem javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH24. sjednica
23.01.2020Odluka o osnovici za obračun plaće 2020Načelnica
23.1.2020Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenikaNačelnica
31.12.2019Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. g.Načelnica
31.12.2019Plan klasifikacisjkih oznaka 2020Načelnica
23.12.2019Program prodaje stanova 202023. sjednica
23.12.2019Program šumski dop.2019 - izmjene23. sjednica
23.12.2019Program prodaja stanova 2019 - izmjene23. sjednica
23.12.2019Program polj. zemljišta 2019. god - izmjene23. sjednica
23.12.2019Program legalizacije - izmjene i dopune23. sjednica
23.12.2019Program javnih potreba u kulturi, sportu - izmjene23.sjednica
23.12.2019Program održavanja kom.infrastrukture za 2019 - izmjene23. sjednica
23.12.2019.Program gradnje komu.infrastrukture za 2019 - izmjene23. sjednica
23.12.2019Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 201923. sjednica
23.12.2019Socijalni program 202023. sjednica
23.12.2019Program šumski doprinos23. sjednica
23.12.2019Socijalni program 2019 - izmjene23. sjednica
23.12.2019Program polj. zemljišta 2020. god23. sjednica
23.12.2019Plan razvoja sustava CZ za 202023. sjednica
23.12.2019Program legalizacije23. sjednica
23.12.2019Program javnih potreba u kulturi, športu23. sjednica
23.12.2019Program gradnje komu.infrastrukture za 202023. sjednica
23.12.2019Odluka o usvajanju proračuna23. sjednica
23.12.2019Odluka o izvršenju proračuna za 2020. g.23. sjednica
23.12.2019Odluka o financiranju pol.stranaka za 202023. sjednica
23.12.2019Odluka o osnivanju vrtića23. sjednica
23.12.2019Odluka o oslobađanju vraćanja stipedije23. sjednica
23.12.2019Odluka o stipendijama 202023. sjednica
23.12.2019Analiza stanja sustava CZ na području Općine Tovarnik23. sjednica
23.12.2019Zapisnik sa 23. sjednice vijeća 23.12.201923. sjednica
23.12.2019Program održavanja kom.infrastrukture za 202023. sjednica
27.11.201945 Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - ukopa22. sjednica
27.11.201942 Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada22. sjednica
27.11.201944 Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom općine tovarnik za 202022. sjednica
27.11.2019ZAPISNIK 22. sjednica_vijeca 27.11.201922. sjednica
27.11.201943 Odluka o izmjeni Odluke o Vili22. sjednica
27.11.201940 Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda22. sjednica
27.11.201941 Olduka o usvajanju Plana22. sjednica
27.11.201941.1 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda22. sjednica
27.11.201939 Olduka o - zakupu22. sjednica
30.10.2019Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za 2019-2020Načelnica
28.10.2019Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni putNačelnica
28.10.2019Procedura o stvaranju ugovornih obvezaNačelnica
28.10.2019Procedura_o_blagajnickom_poslovanju-3Načelnica
28.10.2019Procedura naplate prihoda OpćineNačelnica
28.10.2019Procedura od zaprimanja do plaćanja računaNačelnica
20.9.2019ZAPISNIK 21. sjednica_vijeca 20.9.201921. sjednica
20.9.201936 Odluka o usvajanju_polugodisnjeg_izvjesca_opcinske_nacelnice_1.1_30.6.201921. sjednica
20.9.201938 Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna (1)21. sjednica
20.9.201937 Odluka o suglasnosti na opće uvjete

37.1. EKO-DIM OPĆI UVJETI (1)
21. sjednica
06.09.2019.Odluka o dodjeli jednokratnih nočanih naknadaNačelnica
2.9.20192. odluka o promjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine TovarnikNačelnica
19.7.2019Odluka o izgledu o izgledu i sadržaju iskaznice, odore komunalnog redara20. sjednica
19.7.2019Odluka o davanju suglasnosti za prijavu projekta "Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju u Ilači20. sjednica
19.7.2019Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta kč.br. 2223/3, k.o. Ilača20. sjednica
19.7.2019Odluka o komunalnom redu20. sjednica
19.7.2019Odluke o komunalnim djelatnostima20. sjednica
19.7.2019Odluka o prodaji nekretnina u Savudriji i Biogradu na Moru20. sjednica
19.7.2019Odluka o prodaji suvlasničkih udjela u Novosti d.o.o., GTG i Polet d.o.o.20. sjednica
19.7.2019Oduka o odabiru ponuditelja za kč.br. 2223/1 k.o. Ilača20. sjednica
19.7.2019Odluka o odabiru ponuditelja za kč.br. 2223/3 k.o. Ilača20. sjednica
12.6.2019ZAPISNIK 18. sjednica_vijeca 12.6..201917. sjednica
12.6.201925.1. Odluka o dodjeli javnih priznanja18. sjednica
12.6.201925.3. Odluka o dodjeli javnih priznanja18. sjednica
12.6.201925.2. Odluka o dodjeli javnih priznanja TINTL18. sjednica
23.4.2019ZAPISNIK 17. sjednica_vijeca 23.4.201917. sjednica
23.4.201919 Odluka o usvajanju izvješća eko flor plus
19.1. izvješće
17. sjednica
23.4.201920 DRUGE Izmjene Programa potp. poduzetnicima za 2019. (3)17. sjednica
23.4.2019Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vukovaru17. sjednica
23.4.2019Odluka o povjerenstvu za zemljište17. sjednica
23.4.2019Odluka o uređenju spomen obilježja17. sjednica
23.4.2019Odluka o naknadi zamjenika načelnice17. sjednica
26.3.2019Odluka o imenovanju povjerenstva za voditelja projekta "suDjeluj"JUO
22.3.2019Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za 2018.god16. sjednica
22.3.2019Izvješće o planu upravljanja imovinom općine tovarnik za 201816. sjednica
22.3.2019Odluka o zonama sanitarne zaštite16. sjednica
22.3.2019Odluka o odabiru i dodjeli koncesije - dimnjačar16. sjednica
22.3.2019Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite16. sjednica
22.3.2019Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vukovaru16. sjednica
22.3.2019Odluka o suglasnosti na opće uvjete - Eko jankovci d.o.o.
9.1. Opći uvjeti grobljanske_Tovarnik
16. sjednica
22.3.2019Odluka o izmjenama Odluke o grobljima16. sjednica
22.3.2019Odluka o izmjenama odluke o paušalnom porezu16. sjednica
22.3.2019Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća općinske načelnice 1.7.2018 - 31.12.201816. sjednica
22.3.2019Odluka o raspodjeli rezultata16. sjednica
22.3.2019Izvješće o utrošku sredstava gradnje komunalne infrastrukture16. sjednica
22.3.2019Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 201816. sjednica
22.3.2019Odluka - Izvješće o utrošku sredstava iz poljoprivrede
Odluka o Ispravci Odluke
16. sjednica
22.3.2019Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima službenika i namještenika16. sjednica
22.3.20192.1. IZMJENE plana prijema 2019 tablicaNačelnica
22.3.201911. odluka_o_dopunama_pravilnika_o_unutarnjem_redu_juo_i_sistematizacijeNačelnica
22.3.2019ZAPISNIK 16. sjednica_vijeca 22.3.201916. sjednica
22.3.2019Odluka o izvršenju proračuna za 2018 16. sjednica
22.3.2019Izvješće o planu razvojnih programa za 2018-202016. sjednica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima za udruge 2019 - karitativne udruge i socijalna skrbNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima za udruge 2019 - braniteljiNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programimaza udruge 2019 - kulturaNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima za udruge 2019 - sportNačelnica
11.2.109ZAPISNIK 15. sjednica_vijeca 11.2.201915. sjednica
11.2.10903 Odluka o usvajanju Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem
1. Program raspolaganja DPZ, Općina Tovarnik (1)
15. sjednica
11.2.10905 Odluka o financiranju pol.stranaka za 201915. sjednica
30.1.2019Odluka o paušalnom porezu14. sjednica
30.1.2019Odluka o financiranju političkih stranaka za 201914. sjednica
30.1.2019Izmjene Programa potpore poduzetnicima za 2019.
04 Izmjene Programa potp. poduzetnicima za 2019.
14. sjednica
30.1.2019Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH14. sjednica
30.1.2019Odluka o koeficijentima službenika i namještenika14. sjednica
30.1.2019ZAPISNIK 14. sjednica_vijeća.14. sjednica
30-1-2019Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, 2019Načelnica
17.1.20191. Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge 2019
1.2.Ogledni_obrazac_za_godisnji_plan_natjecaja_2019
Načelnica
14.1.2019Plan prijma u službu 2019

Plan prijima u službu 2019 tablica
Načelnica
21.12.2018Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Tovarnik13. sjednica
21.12.2018Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.13. sjednica
21.12.2018Odluka o Proračunu 201913. sjednica
21.12.201855 Odluka o oslobađanju vraćanja stipedije13. sjednica
21.12.201856 Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisno odbacivanja otpada13. sjednica
21.12.2018Odluka o stipendijama 201913. sjednica
21.12.2018Odluka o komunalnom doprinosu13. sjednica
21.12.2018Program potpora poljoprivredi za 2019.13. sjednica
21.12.2018Program potpore poduzetništva za 2019.13. sjednica
21.12.2018Plan razvoja sustava CZ za 2019.13. sjednica
21.12.2018Odluka o izvršenju Proračuna za 2019.13. sjednica
21.12.2018ZAPISNIK 13. sjednica_vijeća_13. sjednica
21.12.2018Odluka o poništenju Odluke o usvajanju Programa13. sjednica
26.11.2018Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Općine Tovarnik12. sjednica
26.11.2018Odluke o izmjenama programa potpora poljoprivredi u 2018.12. sjednica
26.11.2018Odluka o prodaji nekretnine u Ulici Vladimira Nazora 24b, Ilača, k.č.br. 2365, k.o. Ilača12. sjednica
26.11.2018Odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 2098 i 2101, k.o. Ilača12. sjednica
26.11.2018Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima službenika i namještenika12. sjednica
26.11.2018Odluka o komunalnoj naknadi12. sjednica
26.11.2018Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne nakade12. sjednica
26.11.201846 Odluka o dopuni Odluke o uređenju groblja12. sjednica
26.11.2018ZAPISNIK 12. sjednica vijeca 26.11.201812. sjednica
12.09.2018.Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju priračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2018. - 30.06.2018. g.11. sjednica
12.09.2018.Odluka o visini naknade za prisustvovanje sjednicama11. sjednica
12.09.2018.Odluka o suosnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću11. sjednica
12.09.2018.Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - ukop pokojnika na području Općine Tovarnik11. sjednica
12.09.2018.Odluka o nekretninama u k.o. Biograd na Moru i k.o. Savudrija11. sjednica
12.09.2018.Odluka o ukidanju Odluke o koeficijentu za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik11. sjednica
12.9.2018ZAPISNIK 11. sjednica_vijeća12. sjednica
12.09.2018.Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2018. - 30.06.2018. g.11. sjednica
15.6.2018.10. svečana sjednica - zapisnik10. sjednica
04.06.2018.Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljop. zemljištem u vl. RH na području Općine Tovarnik9. sjednica
04.06.2018.Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Tovarnik9. sjednica
04.06.2018.Odluka o donešenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tovarnik9. sjednica
04.06.2018.Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Tovarnik9. sjednica
04.06.2018.Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi9. sjednica
04.06.2018.Odluka o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem9. sjednica
04.06.2018.Program raspolaganja poljop. zemljištem u vl. RH za Općinu Tovarnik9. sjednica
25.05.2018.Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik8. sjednica
25.05.2018.Odluka o prvim izmjena i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2018. g.8. sjednica
25.05.2018.Odluka o imenovanju članova povjerenstva za provedbu i pračenje Tovarničkog festivala8. sjednica
25.05.2018.Odluka o odustajanju od projektne dokumentacije8. sjednica
25.05.2018.Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.8. sjednica
25.05.2018.Odluka o raspodjeli rezultata8. sjednica
04.05.2018.Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik7. sjednica
04.05.2018.Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik7. sjednica
04.05.2018.Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik7. sjednica
04.05.2018.PGO 2018. - 2024. - Općina Tovarnik7. sjednica
03.04.2018.Odluka o zapošljavanju javnih radova u 2018. g.
30.03.2018.Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. g.
28.03.2018.Izvješće o utrošku sredstava iz poljoprivrede za 2017. g.
28.3.2018.Odluka o kupnji nekretnine6. sjednica
28.3.2018.Odluka o koeficijentu za namještenika Jedinstvenog upravnog odjela6. sjednica
28.3.2018.Odluka o izmjeni Statuta6. sjednica
28.3.2018.Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom6. sjednica
28.3.2018.Nacrt izvješća o stanju u prostoru6. sjednica
28.3.2018.Odluka o sufinanciranju kupnje prve nekretnine6. sjednica
28.3.2018.Odluka o usvajanju nacrta izvješća o stanju u prostoru6. sjednica
28.3.2018.Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture6. sjednica
28.3.2018.Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture6. sjednica
28.3.2018.Odluka o usvajanju izvješća Općinske načelnice 1.1. - 31.12.2017.6. sjednica
28.3.2018.Odluka o usvajanju izvješća EKO-FLOR PLUS6. sjednica
28.3.2018.Plan upravljanja imovinom Općine Tovarnik za 2018.6. sjednica
28.3.2018.Odluka o pomoći Hrvatskoj Kostajnici6. sjednica
09.02.2018.Odluka o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik i sistematizacije radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik
02.02.2018.Odluka o izmjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine Tovarnik
2.1.2018Odluka nagrađivanje učenikaNačelnica
29.1.2018.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Tovarnik5. sjednica
29.1.2018.Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanja sa životinjama5. sjednica
29.1.2018.Odluka o prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada5. sjednica
29.1.2018.Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća5. sjednica
29.1.2018.Izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2018. g.5. sjednica
29.1.2018.Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik5. sjednica
29.1.2018.Odluka o koeficijentu za obračun plaće namještenika JUO Općine Tovarnik5. sjednica
29.1.2018.Odluka o imenovanju5. sjednica
29.01.2018.Program mjera zaštite od zaraznih bolesti-dezinfekcije, derinsekcije i deratizacije na području općine Tovarnik za 2018.g.
26.01.2018.Naredba o obveznoj trajnoj stelirizaciji pasa i mačaka na području općine Tovarnik
26.1.2018.Naredba o sterilizaciji pasa i mačakaNačelnica
2.1.2018.Plan prijema u službu 2018Načelnica
2.1.2018.Plan prijema u službu 2018 - tablicaNačelnica
02.01.2018.Odluka o isplati novčane naknade učenicima
02.01.2018.Odluka o nagrađivanju učenika sa područja općine Tovarnik
14.12.2017.Program potpora poljoprivredi na području općine Tovarnik za 2018. g.4. sjednica
14.12.2017.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Tovarnik za preiod od 2018. - 2021. g.4. sjednica
14.12.2017.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tovarnik za 2018. g.4. sjednica
14.12.2017.Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija4. sjednica
14.12.2017.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik u 2017. g.4. sjednica
14.12.2017.Odluka o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2017.-2018.4. sjednica
14.12.2017.Odluka o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g.4. sjednica
14.12.2017.Program poticanja razvoja poduzetništva na području općine Tovarnik za 2018. g.4. sjednica
29.09.2017.Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.01. - 30.06.2017. g.3. sjednica
29.09.2017.Odluka o naknadama za rad članova Savjeta mladih Oćine Tovarnik3. sjednica
29.09.2017.Odluka o osnovici i keoficijentu za izračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno3. sjednica
29.09.2017.Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik3. sjednica
29.09.2017.Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova3. sjednica
29.09.2017.Odluka o imenovanju članova u odbor za branitelje3. sjednica
29.09.2017.Odluka o imenovanju članova u odbor za kulturu3. sjednica
29.09.2017.Odluka o imenovanju članova u odbor za poljoprivredu.docx3. sjednica
29.09.2017.Odluka o imenovanju članova u odbor za socijalna pitanja.docx3. sjednica
29.09.2017.Odluka o imenovanju članova u odbor za šport.docx3. sjednica
29.09.2017.Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik3. sjednica
29.09.2017.Odluka o naknadama vijećnika općinskog vijeća Općine Tovarnik i članova radnih tijela koja imenuju općinsko vijeće i općinski načelnik3. sjednica
30.06.2017.Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača2. sjednica
30.06.2017.Odluka o općinskim porezima Općine Tovarnik2. sjednica
30.06.2017.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi2. sjednica
30.06.2017.Odluka o sufinanciranju polaznika poslijediplomskih studija2. sjednica
30.06.2017.Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Tovarnik2. sjednica
12.06.2017.Odluka o usvajanju izvješća mandatne komisije1. sjednica
12.06.2017.Odluka o izboru predsjednika općinskog vijeća1. sjednica
12.06.2017.Usvojen Zapisnik - I. dio1. sjednica
12.06.2017.Usvojen Zapisnik - II. dio1. sjednica
12.06.2017.Odluka o izboru drugog podpredsjednika Općinskog vijeća1. sjednica
12.06.2017.Odluka o ispravci Odluke o donošenju strategije razvoja Općine Tovarnik1. sjednica
12.06.2017.Odluka o imenovanju mandatne komisije1. sjednica
12.06.2017.Odluka o imenovanju komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost1. sjednica
12.06.2017.Odluka o imenovanju komisije za proračun i financije1. sjednica
12.06.2017.Odluka o imenovanju komisije za prigovor i pritužbe1. sjednica
12.06.2017.Odluka o izboru prvog podpredsjednika Općinskog vijeća1. sjednica
12.06.2017.Strategija razvoja Općine Tovarnik 2015. - 2020.1. sjednica
12.06.2017.Izvješće mandatne komisije1. sjednica
12.06.2017.Odluka o imenovanju komisije za izbor i imenovanja1. sjednica
15.05.2017.Pravilnik o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine Tovarnik
21.03.2017.Odluka o usvajanju izvješća o radu tvrtke Eko flor plus d.o.o.26. sjednica
21.03.2017.Zapisnik s 26. sjednice Općinskog vijeća od 21.03.2017. g.26. sjednica
21.03.2017.Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Tovarnik za 2017. g.26. sjednica
21.03.2017.Odluka o usvajanju izvješća o radu tvrtke Strunje trade d.o.o. Privlaka26. sjednica
21.03.2017.Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za 2016. g.26. sjednica
21.03.2017.Odluka o usvajanju izvješća načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.07. - 31.12.2016. g.26. sjednica
21.03.2017.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 1913 k.o. Ilača26. sjednica
21.03.2017.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 1906 k.o. Ilača26. sjednica
21.03.2017.Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za k.č. 1942-1 k.o. Ilača26. sjednica
21.03.2017.Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tovarnik unutar mjere 07. iz programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 - GRADNJA VATROGASNOG DOMA26. sjednica
21.03.2017.Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tovarnik unutar mjere 07. iz programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 - DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR26. sjednica
21.03.2017.Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tovarnik unutar mjere 07. iz programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 - CENTAR ZA JAVNE INICIJATIVE26. sjednica
21.03.2017.Odluka o osnivanju razvojne agencije TINTL26. sjednica
21.03.2017.Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Tovarnik izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.26. sjednica
21.03.2017.Odluka o drugim izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik26. sjednica
21.03.2017.Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju kupnje prve nekretnine26. sjednica
21.03.2017.Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Tovarnik 2016 - 2020.26. sjednica
21.03.2017.Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tovarnik unutar mjere 07. iz programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 - REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA26. sjednica
31.01.2017.Odluka o izmjenama sistematizacije radnih mjesta Jedinstvenog uprvanog odjela Općine Tovarnik od 03.03.2015. g.
31.01.2017.Program mjesa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfkcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Tovarnik za 2017. g.
16.01.2017.Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Tovarnik za razdoblje 2016. - 2020. g.
29.12.2016.Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Tovarnik za 2017. g.
28.12.2016.Plan klasifikacijskih oznaka za 2017. g.
28.12.2016.Odluka o godišnjem popisu imovine i obveza i osnivanju popisnog povjerenstva
28.12.2016.Zapisnik s 25. sjednice Općinskog vijeća25. sjednica
20.12.2016.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik u 2016. g.24. sjednica
20.12.2016.Odluka o dopunama programa potpora poljoprivredi u 2016. g.24. sjednica
20.12.2016.Odluka o donošenju procjene ugroženosti od požara za područje Općine Tovarnik24. sjednica
20.12.2016.Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za područje Općine Tovarnik24. sjednica
20.12.2016.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju kupnje prve nekretnine na području Općine Tovarnik24. sjednica
20.12.2016.Odluka o prvim izmjenama Programa utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2016. g.24. sjednica
20.12.2016.Usvojeni zapisnik s 24. sjednice Općinkskog vijeća24. sjednica
20.12.2016.Program utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2017. g.24. sjednica
20.12.2016.Program potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2017. g.24. sjednica
20.12.2016.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za 2017. g.24. sjednica
01.12.2016.Odluka o donošenju strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Tovarnik 2016 - 2020.23. sjednica
01.12.2016.Odluka o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2016-2017.23. sjednica
01.12.2016.Odluka o donošenju drugih izmjena i dopuna PPUO Tovarnik23. sjednica
01.12.2016.Strategija upravljanja nekretninama Općine Tovarnik 2016 - 2020.23. sjednica
01.12.2016.Usvojeni zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća23. sjednica
01.12.2016.Odluka o isplati naknade novorođenoj djeci na području Općine Tovarnik23. sjednica
01.12.2016.Odluka o prodaji k.č. 1899-11 k.o. Ilača najpovoljnijem ponuditelju23. sjednica
30.11.2016.Plan vježbi civilne zaštite Općine Tovarnik za 2017. g.
15.11.2016.Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju u sezoni 2016/2017.
19.09.2016.Odluka o davanju koncesije za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada22. sjednica
19.09.2016.Odluka o imenovanju članova povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Tovarnik22. sjednica
19.09.2016.Odluka o prodaji nekretnina22. sjednica
19.09.2016.Odluka o sufinanciranju kupnje prve nekretnine na području Općine Tovarnik22. sjednica
19.09.2016.Usvojeni zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća22. sjednica
19.09.2016.Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice općine za razdoblje od 01.01.2016. - 30.06.2016. g.22. sjednica
08.07.2016.Odluka o dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnina u vlasništvu Općine Tovarnik21. sjednica
08.07.2016.Odluka o izboru najpovoljnije ponude za obavljenje javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Općine Tovarnik21. sjednica
08.07.2016.Usvojen zapisnik s 21. sjednice Općinskog vijeća21. sjednica
13.06.2016.Usvojen zapisnik s 20. svečane sjednice Općinskog vijeća održane 13.06.2016. g.20. sjednica
31.05.2016.Odluka o javnim priznanjima Općine Tovarnik za 2015. g.19. sjednica
31.05.2016.Odluka o javnim priznanjima Općine Tovarnik19. sjednica
31.05.2016.Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tovarnik19. sjednica
31.05.2016.Usvojen zapisnik s 19. sjednice - 31.05.2016. g.19. sjednica
10.05.2016.Odluka o formiranju sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
15.03.2016.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenstva za zaštitu potrošaća18. sjednica
15.03.2016.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju odbora za sport i odbora za kulturu18. sjednica
15.03.2016.Odluka o postupku za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Općina Tovarnik i na nekretninama koje su u vlasništvu Općine Tovarnik18. sjednica
15.03.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik 2010 - 2018 za 2015. g.18. sjednica
15.03.2016.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadi povjerenstvima koje imenuje Općinsko vijeće i Općinski načelnik18. sjednica
15.03.2016.Odluka o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik za 2015. g.18. sjednica
15.03.2016.Odluka o utvrđivanju visine najamnine za stanove u vlasništvu Općine Tovarnik18. sjednica
15.03.2016.Odluka o davanju ovlasti za sklapanje Ugovora br T 4.4.2-361-2016 o osnivanju prava služnosti na javnim površinama18. sjednica
15.03.2016.Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada18. sjednica
20.02.2016.Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup nekretnina u vlasništvu Općine Tovarnik
22.12.2015.Odluka o usvajanju analize stanja Civilne zaštite za 2015. g.17. sjednica
22.12.2015.Odluka o cijenama usluga na grobljima17. sjednica
22.12.2015.Odluka o grobljima17. sjednica
22.12.2015.Odluka o imenovanju komisije za dodjelu stanova17. sjednica
22.12.2015.Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama17. sjednica
22.12.2015.Odluka o stipendijama Općine Tovarnik17. sjednica
22.12.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite za 2016. g.17. sjednica
22.12.2015.Odluka o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za 2016. g.17. sjednica
22.12.2015.Pravilnik o plaćama, nakandama plaće, materijalnim i drugim pravima dužnosnika Općine Tovarnik17. sjednica
22.12.2015.Program potpora poljoprivredi za 2016. g.17. sjednica
22.12.2015.Program utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u državnom vlasništvu17. sjednica
20.10.2015.Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tovarnik16. sjednica
20.10.2015.Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Tovarnik u najam16. sjednica
20.10.2015.Odluka o dodjeli financijskih sredstava školama u Tovarniku i Ilači16. sjednica
20.10.2015.Odluka o imenovanju ulice u Tovarniku Put k.č.br. 3626 k.o. Tovarnik16. sjednica
20.10.2015.Odluka o prodaji zemljišta16. sjednica
20.10.2015.Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Tovarnik16. sjednica
20.10.2015.Odluka o oslobađanju vraćanja stipendije studenata upisanih u akademsku godinu 2014-2015. g.16. sjednica
20.10.2015.Odluka o izboru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Tovarnik16. sjednica
04.09.2015.Prijedlog za imenovanje za suce porotnike Općinskog suda u Vukovaru15. sjednica
04.09.2015.Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda15 sjednica
04.09.2015.Odluka o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Tovarnik15. sjednica
04.09.2015.Odluka o naknadi troškova školskih udžbenika učenicima osnovnih škola15. sjednica
04.09.2015.Odluka o prodaji zemljišta15. sjednica
12.06.2015.Skraćeni zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik održane 12.06.2015. g. u Općini Tovarnik14. sjednica
01.06.2015.Odluka o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik za 2014. g.13. sjednica
01.06.2015.Odluka o izboru - elektro čop13. sjednica
01.06.2015.Odluka o izboru - veterinarska stanica13. sjednica
01.06.2015.Odluka o kupnji i renoviranju stare ambulante u Tovarniku13. sjednica
01.06.2015.Odluka o pokretanju postupka za izradu izmjena i dopuna PPUO Tovarnik13. sjednica
01.06.2015.Odluka o sufinanciranju troškova školarine polaznika poslijediplomskih doktorskih studija s područja Općina Tovarnik13. sjednica
01.06.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik 2010 - 2018 za 2014. g.13. sjednica
01.06.2015.Prijedlog za imenovanje doktora medicine - mrtvozornika za područje Općine Tovarnik13. sjednica
22.04.2015.Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Tovarnik12. sjednica
10.03.2015.Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2015. g.11. sjednica
10.03.2015.Odluka o ažuriranju Plana zaštite od požara i teehnoloških eksplozija za Općinu Tovarnik11. sjednica
10.03.2015.Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa11. sjednica
10.03.2015.Odluka o imenovanju Odbora za sport i Odbora za kulturu11. sjednica
10.03.2015.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju stožera za zaštitu i spašavanje11. sjednica
10.03.2015.Odluka o izmjenama odluke o grobljima na području Općine Tovarnik od 05.09.2014. g.11. sjednica
10.03.2015.Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Tovarnik od 23.12.2014. g.11. sjednica
10.03.2015.Odluka o usvajanju pisma namjere dječjeg vrtića Crvenkapica iz Iloka11. sjednica
10.03.2015.Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u slučajevima kad je to dozvoljeno za 2015. g.11. sjednica
10.03.2015.Prijedlog za imenovanje doktora medicine . mrtvozornika na području Općine Tovarnik11. sjednica
10.03.2015.Prijedlog za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Vukovaru11. sjednica
10.03.2015.Zaključak o odabiru lokacija za minireciklažno dvorište i biciklističku stazu na području Općine Tovarnik11. sjednica
03.03.2015.Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Tovarnik
13.02.2015.Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
19.01.2015.Program mjera zaštite pučanstva za zaraznih bolesti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tovarnik za 2015. g.
23.12.2014.Odluka o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Tovarnik u 2014. g.10. sjednica
23.12.2014.Izmjena Odluke o rasporedu sredstava iz proračuna Općine Tovarnik 2014. političkim strankama i vijećnicima izabranim s liste grupe birača koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću Općine Tovarnik10. sjednica
23.12.2014.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja10. sjednica
23.12.2014.Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija10. sjednica
23.12.2014.Odluka o stipendijama Općine Tovarnik10. sjednica
23.12.2014.Odluka o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Tovarnik u 2015. g.10. sjednica
23.12.2014.Plan mreže dječjih vrtića na području općine Tovarnik10. sjednica
23.12.2014.Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanj za 2014. g.10. sjednica
24.09.2014.Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području općine Tovarnik9. sjednica
05.09.2014.Odluka o naknadi troškova školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Općine Tovarnik8. sjednica
05.09.2014.Odluka o imenovanju povjerenstva za zaštitu potrošača8. sjednica
05.09.2014.Odluka o komunalnim djelatnostima8. sjednica
05.09.2014.Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elemantarnih nepogoda8. sjednica
05.09.2014.Odluka o prijenosu prava vlasništva s Općine Tovarnik na Republiku Hrvatsku8. sjednica
05.09.2014.Odluka o grobljima8. sjednica
05.09.2014.Odluka o cijenama usluga na grobljima u Općini Tovarnik8. sjednica
05.09.2014.Odluka o osnivanju Savjeta mladih8. sjednica
05.09.2014.Odluka o imenovanju odbora za organizaciju, praćenje i provedbu festivala voćnih rakija i likera te međunarodne izložbe bundeva i tikvica8. sjednica
05.09.2014.Odluka o ustrojavanju komunalnog pogona8. sjednica
10.06.2014.Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina7. sjednica
10.06.2014.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Tovarnik7. sjednica
10.06.2014.Odluka odbijanje žalbe i isplati jednokratne pomoći - Vulić7. sjednica
10.06.2014.Odluka o pomoći poplavljenim područjima Vukovarsko - srijemske županije7. sjednica
10.06.2014.Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik 2010 - 2018 za 2013. g.7. sjednica
10.06.2014.Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama7. sjednica
14.03.2014.Odluka o uvijetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u slučajevima kad je to dozvoljeno za 2014. g.6. sjednica
14.03.2014.Odluka o usvajanju programa povećanja proizvodnje svinja6. sjednica
14.03.2014.Odluka o usvajanju izvešća o kupnji nekretnine6. sjednica
14.03.2014.Odluka o rasporedu sredstava iz proračuna Općine Tovarnik 2014. političkim strankama izabranima s liste grupe birača6. sjednica
14.03.2014.Program potpora poljoprivredi na području općine Tovarnik6. sjednica
14.03.2014.Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Tovarnik6. sjednica
14.03.2014.Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2014. g.6. sjednica
14.03.2014.Odluka o izmjenama odluke o korištenju društvenog doma Vila Tovarnik6. sjednica
14.03.2014.Odluka o ažuriranju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tovarnik6. sjednica
14.03.2014.Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu od poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te posebnim mjerama zaštite od požara u Općini Tovarnik6. sjednica
14.03.2014.Izjava o programu potpora u poljoprivredi6. sjednica
14.03.2014.Plan motrenja čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara Općine Tovarnik za 2014. g.6. sjednica
14.03.2014.Odluka o pravima iz socijalne skrbi6. sjednica
14.03.2014.Zaključak o podnošenju zahtjeva Republici Hrvatskoj za darovanje k.č.br. 1954 k.o. Tovarnik6. sjednica
14.03.2014.Zaključak o podnošenju zahtjeva Republici Hrvatskoj za darovanje k.č.br. 1968 k.o. Tovarnik6. sjednica
20.12.2013.Odluka o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Tovarnik u 2014. g.5. sjednica
20.12.2013.Odluka o imenovanju povjerenstva za socijalna pitanja5. sjednica
20.12.2013.Odluka o izboru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Tovarnik5. sjednica
20.12.2013.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova5. sjednica
20.12.2013.Odluka o stipendijama Općine Tovarnik5. sjednica
20.12.2013.Odluka o usvajanju analize sustava zaštite i spašavanja na području općine Tovarnik u 2013. g.5. sjednica
20.12.2013.Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija5. sjednica
30.10.2013.Odluka o imenovanju odbora za poljoprivredu4. sjednica
30.10.2013.Odluka o imenovanju komisije za proračun i financije4. sjednica
30.10.2013.Odluka o imenovanju odbora za branitelje4. sjednica
30.10.2013.Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja4. sjednica
30.10.2013.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine4. sjednica
30.10.2013.Odluka o rasporedu novčanih sredstava iz proračuna Općine Tovarnik za 2013. g. političkim strankama4. sjednica
18.09.2013.Odluka o naknadi načelnika Općine Tovarnik koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa3. sjednica
18.09.2013.Odluka o retroaktivnoj isplati naknade nčelniku Općine Tovarnik koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa3. sjednica
18.09.2013.Zaključak o zakonu o poljoprivrednom zemljištu i uredbi o gospodarskom programu3. sjednica
02.08.2013.Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća2. sjednica
02.08.2013.Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik2. sjednica
02.08.2013.Odluka o visini naknada oćinskim vijećnicima, predsjedniku, potpredsjednicima, radnim tijelima općinskog vijeća i predsjednicima klubova vijećnika2. sjednica
02.08.2013.Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik2. sjednica
27.06.2013.Odluka o imenovanju komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost1. sjednica
27.06.2013.Odluka o imenvanju mandatne komisije1. sjednica
27.06.2013.Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća1. sjednica
27.06.2013.Odluka o imenovanju komisije za izbor i imenovanja1. sjednica
06.04.2013.Odluka o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji25. sjednica
20.03.2013Poslovnik općinskog vijeća Općine Tovarnik24. sjednica
15.11.2012.Odluka o potvrđivanju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tovarnik22. sjednica
15.11.2012.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području općine Tovarnik22. sjednica
15.11.2012.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje lokalnih cesta na području općine Tovarnik22. sjednica
06.09.2012.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o pravima iz socijalne skrbi21. sjednica
06.09.2012.Odluka o izradi detaljnog plana uređenja središta Tovarnik21. sjednica
06.09.2012.Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik21. sjednica
06.09.2012.Odluka o korištenju društvenog doma Vila Tovarnik21. sjednica
06.09.2012.Odluka o osnovici i keoficijentu za izračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno21. sjednica
13.07.2012.Odluka o odbijanju žalbe na odluku o dodjelu stipendija Općine Tovarnik za akademsku godinu 2011.-2012. Domagoja Anđelića20. sjednica
13.07.2012.Odluka o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tovarnik20. sjednica
11.04.2012.Odluka o izmjeni pravilnika o nakndama plaće, materijalnim i drugim pravima dužnosnika Općine Tovarnik19. sjednica
11.04.2012.Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2012. g.19. sjednica
11.04.2012.Odluka o rasporedu novčanih sredstava iz proračuna Općine Tovarnik za 2012. g. političkim strankama čiji su članovi izabrani u općinsko vijeće Općine Tovarnik19. sjednica
11.04.2012.Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Tovarnik 2010 - 2018 za 2011. g.19. sjednica
11.04.2012.Odluka o dodjeli javnog priznanja19. sjednica
11.04.2012.Odluka o dopunama odluke o lokaciji javnih površina koje se mogu koristiti za trgovinu na malo19. sjednica
03.02.2012.Odluka o prijenosu investitorskog prava provođenja postupka javne nabave na Vinkovački vodovod i kanalizaciju d.o.o.18. sjednica
28.12.2011.Odluka o donošenju plana civilne zaštite Općine Tovarnik17. sjednica
28.12.2011.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Tovarnik u 2012. g.17. sjednica
28.12.2011.Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone Općine Tovarnik17. sjednica
28.12.2011.Odluka o visini i broju stipendija za studente s područja općine Tovarnik u akademskoj godini 2011. - 2012.17. sjednica
28.12.2011.Odluka o odnošenju plana zaštite i spašavanja općine Tovarnik17. sjednica
28.12.2011.Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima s područja općine Tovarnik17. sjednica
28.12.2011.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2011. g.17. sjednica
02.12.2011.Odluka o određivanju službenika za informiranje
02.12.2011.Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Tovarnik
30.11.2011.Izjava o viziji, misiji i ciljevima Općine Tovarnik
24.11.2011.Odluka o lokaciji javnih površina koje se mogu koristiti za trgovinu na malo16. sjednica
24.11.2011.Rješenje o osnivanju povjerenstva za popis birača16. sjednica
24.11.2011.Odluka o imenovanju inventurne komisije16. sjednica
24.11.2011.Odluka o poništavanju postupka dodjele koncesije za crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama16. sjednica
24.11.2011.Odluka o odabiru jedinog ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije - prijevoz pokojnika na području općine Tovarnik16. sjednica
24.11.2011.Odluka o usvajanju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tovarnik16. sjednica
09.11.2011.Odluka o imenovanju ovlaštenika zaštite na radu
06.09.2011.Pravilnik i plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine Tovarnik - 2011. g.
29.08.2011.Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Tovarnik15. sjednica
29.08.2011.Pravilnik o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima dužnosnika Općine Tovarnik15. sjednica
29.08.2011.Odluka o pravima iz socijalne skrbi Općine Tovarnik15. sjednica
24.05.2011.Odluka o odabiru jeding ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije - obavljanje dimnjačarskih poslova14. sjednica
24.05.2011.Odluka o usvajanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija14. sjednica
24.05.2011.Odluka o odbijanju zahtjeva tvrtke Lakmar usluge d.o.o.14. sjednica
24.05.2011.Odluka o odbijanju žalbe Igora Apčaga na odluku o isplati naknade novorođenom djetetu14. sjednica
24.05.2011.Odluka o prisustvovanju javnosti na sjednicama općinskog vijeća14. sjednica
19.05.2011.Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
31.03.2011.Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe13. sjednica
31.03.2011.Odluka o drugim izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Tovarnik13. sjednica
31.03.2011.Odluka o imenovanju povjerenstva za zaštitu potrošaća13. sjednica
31.03.2011.Odluka o isplati jednokratne pomoći za školovanje studentima koji nisu ostvarili pravo na stipendiju Općine Tovarnik za 2010. - 2011. g.13. sjednica
31.03.2011.Odluka o naknadi povjerenstvima koje imenuju općinsko vijeće i općinski načelnik13. sjednica
31.03.2011.Odluka o odbijanju žalbe izjavljene na odluku o dodjeli stipendije Općine Tovarnik za akademsku godinu 2010. - 2011. g.13. sjednica
31.03.2011.Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi izabrani u općinsko vijeće Općine Tovarnik13. sjednica
31.03.2011.Odluka o usvajanju idejnog rješenja uređenja ulice Ivana Burika13. sjednica
31.03.2011.Odluka o usvajanju ponude za dopunom vrste usluge koncesionara - tvrtke Eko Flor Plus d.o.o.13. sjednica
31.03.2011.Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka13. sjednica
31.03.2011.Plan zaštite od požara Općine Tovarnik13. sjednica
31.03.2011.Zaključak o ažuriranju procjene ugroženosti od požara13. sjednica
25.03.2011.Odluka o visini naknde za dobrovoljne vatrogasce
22.02.2011.Odluka o postavljanju i lokaciji zelenih otoka
19.01.2011.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Tovarnik12. sjednica
19.01.2011.Odluka o poništenju natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tovarnik12. sjednica
28.12.2010.Odluka o isplati naknade novorođenoj djeci na području općine Tovarnik11. sjednica
28.12.2010.Odluka o izmjenama odluke o financiranju političkih stranaka, nazavisnih lista i vjećnika iz proračuna Općine Tovarnik11. sjednica
28.12.2010.Poslovnik o radu savjeta mladih Općine Tovarnik11. sjednica
28.12.2010.Program rada Savjeta mladih Općine Tovarnik za 2011. g.11. sjednica
28.12.2010.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2011. g.11. sjednica
28.12.2010.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tovarnik u 2010. g.11. sjednica
23.11.2010.Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja općine Tovarnik za akademsku godinu 2010. - 2011.9. sjednica
23.11.2010.Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija9. sjednica
23.11.2010.Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova9. sjednica
23.11.2010.Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada9. sjednica
23.11.2010.Pravilnik o dodjeli stipendija s područja općine Tovarnik9. sjednica
23.11.2010.Zaključak o izboru Savjeta mladih Općine Tovarnik9. sjednica
23.11.2010.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Tovarnik9. sjednica
24.09.2010.Odluka o keoficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik8. sjednica
24.09.2010.Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Tovarnik8. sjednica
24.09.2010.Prijedlog za suca porotnika županijskog suda8. sjednica
24.09.2010.Zaključak o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih općine Tovarnik8. sjednica
16.09.2010.Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tovarnik
14.07.2010.Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Tovarnik7. sjednica
14.07.2010.Izvješće o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika7. sjednica
14.07.2010.Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda7. sjednica
14.07.2010.Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Tovarnik7. sjednica
14.07.2010.Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Tovarnik7. sjednica
14.07.2010.Odluka o uspostavljanju suradnje između Općine Tovarnik i Općine Punat7. sjednica
14.07.2010.Odluka o zatvaranju deponije Pašnjak7. sjednica
14.07.2010.Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja za Općinu Tovarnik7. sjednica
14.07.2010.Rješenje o izboru novog člana u komisiju za proračun i financije Općine Tovarnik7. sjednica
14.07.2010.Rješenje o izboru novog člana u odbor za statut i poslovnik Općine Tovarnik7. sjednica
19.05.2010.Odluka o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i vijećnika iz proračuna Općine Tovarnik6. sjednica
19.05.2010.Odluka o sudjelovanju u osnivanju LAG-a6. sjednica
19.05.2010.Odluka o osnovici i koeficijentu za izračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika6. sjednica
19.05.2010.Plan gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za razdoblje od 2010. do 2018. g.6. sjednica
19.05.2010.Plan gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za razdoblje od 2010. do 2018. g.6. sjednica
19.05.2010.Zapisnik sa 6. sjednice općinskog vijeća Općine Tovarnik6. sjednica
19.05.2010.Odluka o korištenju javnih površina6. sjednica
15.04.2010.Odluka o korištenju bagera
15.04.2010.Odluka o košnji javnih površina
19.03.2010.Zaključak o ažuriranju procjene ugroženosti od požara5. sjednica
19.03.2010.Odluka o isplati jednokratne pomoći za studente5. sjednica
19.03.2010.Odluka o komunalnom redu5. sjednica
19.03.2010.Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe5. sjednica
19.03.2010.Odluka o određivanju imena ulice na području Općine Tovarnik5. sjednica
19.03.2010.Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova5. sjednica
19.03.2010.Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka5. sjednica
19.03.2010.Plan zaštite od požara Općine Tovarnik5. sjednica
19.03.2010.Zaključak po izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.-31.12.2009. g.5. sjednica

Ukupno dokumenata: 906, zadnje ažuriranje 2024-05-31 13:24:17.

Skip to content