Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik

Elizabeta Širić, dipl. iur.

Tel.: 032/550-947
E-mail: procelnik@opcina-tovarnik.hr

Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslovi bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Tovarnik.

 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik

Ivan Ivanković

Referent za komunalne poslove

Tel.: 032/524-930
E-mail: komunalni@opcina-tovarnik.hr

Ika Marukić

Referentica za računovodstvo i financije

Tel.: 032/524-024
Fax.: 032/524-022
Mob.: 099/269 36 34
E-mail: ika.marukic@opcina-tovarnik.hr

Mirjana Matizović

Referentica za administrativne poslove

Tel.: 032/524-023
Fax.: 032/524-022
Mob.: 099/269 36 32
E-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hr

 

DOKUMENTI

 

Novi – PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JUO OPĆINE TOVARNIK

Izmjene i dopune plana prijma u službu za 2023. god.

Plan-prijma-u-sluzbu – tablica

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Tovarnik

1. izmjene odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Tovarnik

2. izmjene odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Tovarnik

Zaštita osobnih podataka

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu JUO

Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona za obavljanje kom djelatnosti

Godišnji plan i program rada vlastitog pogona Općine Tovarnik za 2023 godinu

 

 

 

” Prigovori na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik podnose se na e-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hr ili osobno u knjiga žalbe.

 

Skip to content