Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik

Elizabeta Širić, dipl. iur.

Tel.: 032/550-947
E-mail: procelnik@opcina-tovarnik.hr

Pročelnik na zamjeni

Ivan Džunja, mag. iur.

Tel.: 099/516 95 19
E-mail: procelnik@opcina-tovarnik.hr

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslovi bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Tovarnik.

 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik

Matej Mijić, mag. ing. agr.

Viši referent za poljoprivredu – poljoprivredni redar

Tel.: 097/618 89 97
E-mail: poljoredar@opcina-tovarnik.hr

 

Maja Kolomejac, bacc. admin. publ.

Viši referent za administrativne poslove i uredsko poslovanje

Tel.: 032/524-023
Mob.: 091/606 33 94
E-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hr

 

Ivan Ivanković, bacc. oec.

Referent – komunalni redar

Tel.: 032/524-930
Mob.: 091/269 12 10
E-mail: komunalni@opcina-tovarnik.hr

 

Ivana Katalenić

Referent za računovodstvo i financije

Tel.: 032/524-024
Mob.: 098/905 29 42
E-mail: racunovodstvo@opcina-tovarnik.hr

 

 

DOKUMENTI

 

Odluka osnovica 2024

Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu 12.2023.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JUO OPĆINE TOVARNIK

Izmjene i dopune plana prijma u službu za 2023. god.

Plan-prijma-u-sluzbu – tablica

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Tovarnik

1. izmjene odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Tovarnik

2. izmjene odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Tovarnik

Zaštita osobnih podataka

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu JUO

Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona za obavljanje kom djelatnosti

Godišnji plan i program rada vlastitog pogona Općine Tovarnik za 2023 godinu

 

 

 

” Prigovori na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik podnose se na e-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hr ili osobno u knjiga žalbe.

 

Skip to content