Previous slide
Next slide

DOBRODOŠLI U OPĆINU TOVARNIK

Najnovije obavijesti i vijesti iz naše Općine. Sve starije objave možete pogledati na poveznici VIJESTI gdje dodatno možete pregledati sve po temama koje vas najviše zanimaju.

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19)

MEĐUNARODNA SMOTRA TRADICIJSKIH GLAZBALA U ILAČI

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na 21. Međunarodnu smotru svirača tradicijskih glazbala Republike Hrvatske. Riječ je o kulturnoj manifestaciji međunarodnog karaktera koju već tradicionalno organizira

ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE I POSTUPAK PRIJAVE ŠTETE

Sukladno Odluci župana Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 920-09/24-01/18, URBROJ: 2196-01-24-2) od 12. lipnja 2024. godine, proglašena je prirodna nepogoda nastala uslijed tuče. Ovim putem obavještavamo mještane

Lokalna akcijska grupa "SRIJEM"
Razvojna agencija "TINTL"
Reciklažno dvorište

SLUŽBENE OBAVIJESTI

Sve službene objave kao što su javni pozivi, natječaji, pozivi na sjednice Vijeća, javna nabava, obavijesti za izbore možete pogledati na poveznici SLUŽBENE OBAVIJESTI

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19)

MEĐUNARODNA SMOTRA TRADICIJSKIH GLAZBALA U ILAČI

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na 21. Međunarodnu smotru svirača tradicijskih glazbala Republike Hrvatske. Riječ je o kulturnoj manifestaciji međunarodnog karaktera koju već tradicionalno organizira

ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE I POSTUPAK PRIJAVE ŠTETE

Sukladno Odluci župana Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 920-09/24-01/18, URBROJ: 2196-01-24-2) od 12. lipnja 2024. godine, proglašena je prirodna nepogoda nastala uslijed tuče. Ovim putem obavještavamo mještane

PRIJAVITE NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD

Prijava nepropisno odbačenog otpada Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Tovarnik je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik ili na e-mail: opcinatovarnik@tovarnik.tcloud.hr.

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Tovarnik će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

PROVEDBENI PROGRAM 2022-2025

Provedbeni program Općine Tovarnik za razdoblje 2021. – 2025. (1)

Općina Tovarnik u nadolazećem razdoblju vidi svoju priliku za razvoj. Sistemskim, planskim i strateškim promišljanjem ćemo nastojati da iskoristimo sve svoje prednosti i prilike, a da umanjimo svoje slabosti i izbjegnemo prijetnje koje prijete razvoju. Kao što smo vidjeli zadnjih godina teško je predvidjeti i planirati, jer na neke situacije ne možemo utjecati, no pravim programima, setovima mjera i strategijama možemo raditi korekcije, brže i učinkovitije. Provedbenim programom Općine Tovarnik kao strateškim dokumentom koji je donesen sukladno zakonodavnom okviru za razdoblje aktualnog mandata 2022.-2025.g. ucrtavamo naše planove, vizije, razvojne ciljeve te mjere i aktivnosti za kratkoročno razdoblje.

ZEMLJOPISNI POLOŽAJ

Strategija razvoja obuhvaća razdoblje 2015. – 2020. godine u kojemu će se odvijati i nova razvojna strategija Europske unije (EU Agenda 2020) u okviru koje su planirani poticaji regionalnom i ruralnom razvoju. Temeljni strateški cilj je stvaranje pretpostavki za ubrzani rast i razvoj te stvaranje novih radnih mjesta.

Općina Tovarnik smještena je na samom istoku Vukovarsko- srijemske županije. Obuhvaća površinu od 64,56 km2, na kojem se nalazi 2 naselja, Tovarnik i Ilača. Prema Popisu stanovništva iz  2011. godine na ovom području živjelo je 2.794 stanovnika. Prosječna nadmorska visina je 97 m.

Skip to content