PRORAČUN ZA 2022. godinu

[accordion][toggle title=”Proračun za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu”]

Socijalni programa za 2022. godinu (1)

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. god.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. god.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2022. GODINU

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu

program javnih potreba u sportu, kulturi i ostalih potreba civilnog društva za 2022

Program utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2022. god.

odluka o izvršavanju proračuna za 2022

Proračun Općine Tovarnik za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

[/toggle][/accordion]

 

PRORAČUN ZA 2021. godinu

[accordion][toggle title=”Ostvarenje proračuna Općine Tovarnik, 30.6.2021.”]

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. DO 30.6.2021.

[/toggle][toggle title=”Proračun za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu”]

PRORAČUN 2021.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna općine Tovarnik za 2021

Plan razvojnih programa 2021-2023.

Program gradnje kom.infrastrukture 2021._2

Program održavanja kom.infrastrukture 2021._2

Program utroška sredstava od polj.zemlj. 2021._2

Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Obrazloženj uz proračun za 2021.

I. izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2021. godinu

[/toggle][/accordion]

 

PRORAČUN ZA 2020. godinu

[accordion][toggle title=”Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2020. godinu”]

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK OD 1.1.DO 31.12.2020

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2020

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2020.

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH ZA 2020.

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE TOVARNIK ZA 2020.

[/toggle][toggle title=”II. Izmjene i dopune proračuna 2020. godine”]

REBALANS 1

REBALANS 2

Program utroška sredstava od polj.zemlj.2020._rebalans II

II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2020-2022.

Program gradnje kom.infrastrukture 2020_REBALANS_II

Program održavanja kom.infrastrukture 2020_REBALANS_II

[/toggle][toggle title=”I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu”]

ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INF. ZA 2020.
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INF. ZA 2020.
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
PRILOG UZ ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA (1)
PRILOG UZ ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA (2)
I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INF. ZA 2020.
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE TOVARNIK 2020.-2022.
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INF. ZA 2020.

[/toggle][toggle title=”Polugodišnje ostvarenje proračuna, 30.6.2020.”]

1.sazetak
2.izvrsenjeopcidio
3.izvrsenjeizvorfinanciranja
4.izvrsenjefunkcija
5.izvrsenjerazdjeli
6.izvrsenjeopcidio1

[/toggle][toggle title=”Plan proračuna za 2020. godinu sa projekcijama”]

Proračun-u-malom-Tovarnik-2020

Odluka o usvajanju proračuna

Plan proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu – opći dio
Plan proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu – posebni dio
Plan proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu – organizacijska klasifikacija
Plan proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu – funkcijska klasifikacija
Plan proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu – izvori financiranja
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020-2022

Odluka o izvršenju proračuna za 2020. g.

Program gradnje komu.infrastrukture za 2020
Program gradnje
Program javnih potreba u kulturi, športu
Program legalizacije
Program legalizacije
Program održavanja kom.infrastrukture za 2020
Program održavanja kom. infrastrukture 2020
Program polj. zemljišta 2020. god
Program utroška sredstava od polj.zemlj.2020
Program prodaje stanova 2020
Program šumski doprinos
Program šumski dop.2020
Socijalni program 2020.

[/toggle][toggle title=”Prijedlog proračuna za 2020. godinu”]

Nacrt_Proracuna_2020_i_projekcije
Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju

[/toggle][/accordion]

 

PRORAČUN ZA 2019. godinu

[accordion][toggle title=”Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2019. godinu”]

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019

1.sazetak
2.izvrsenje opci dio
3.izvrsenje izvor financiranja
4.izvrsenje funkcija
5.izvrsenje razdjeli
6.izvrsenje opci dio1

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju plana razvojnih programa za 2019.

Završno izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i koncecije polj. zemljišta u vlasništvu RH za 2019.
Završno izvješće, Program gradnje 2019.
Završno izvješće, Program održavanja

[/toggle][toggle title=”II. izmjene i dopune Proračuna Općine Tovarnik za 2019. godinu”]

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019

Izmjene i dopune proračuna za 2019. g.- opći dio

Izmjene i dopune proračuna za 2019. g. – posebni dio

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019-2021 – izmjene

Program gradnje komu.infrastrukture za 2019 – izmjene

Program gradnje – izmjene

Program održavanja kom.infrastrukture za 2019 – izmjene

Program održavanja kom.2019 – izmjene

Program javnih potreba u kulturi, sportu – izmjene

Program legalizacije – izmjene i dopune

Program legalizacije – izmjene i dopune

Program polj. zemljišta 2019. god – izmjene

Izmjene Programa utroška sredstava od polj.zemlj.2019.,

Program prodaja stanova 2019 – izmjene

Program šumski dop.2019 – izmjene

Program šumski dop.2019 – izmjene

Socijalni program 2019 – izmjene

[/toggle][toggle title=”Polugodišnje ostvarenje Proračuna Općine Tovarnik za 2019. godinu”]

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 30.6.2019 – 01 naslovnica

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 30.6.2019 – 02 Ekonomska klasifikacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 30.6.2019 – 03 Izvori financiranja

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 30.6.2019 – 04 Funkcijska klasifikacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 30.6.2019 – 05 Organizacijska klasifikacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 30.6.2019 – 06 Programska klasifikacija

[/toggle][toggle title=”I. izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2019. godinu”]

Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Tovarnik za 2019. g

I. izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2019. g. – opći dio

I. izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2019. g. – posebni dio

I. izmjene i dopune programa poljoprivrednog zemljišta 2019. god

I. Izmjene Programa utroška sredstava od polj. zemlj. 2019

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019

Program održavanja kom. infrastrukture 2019. g.

I. izmjene i dopune plana razvojnih programa 2019-2021

I. izmjene i dopune programa građenja komu.infrastrukture za 2019

I. izmjene i dopune programa održavanja kom. infrastrukture za 2019. g

[/toggle][toggle title=”Proračun u malom 2019.”]

Proračun-u-malom-Tovarnik-2019-1

[/toggle][toggle title=”Plan proračuna za 2019. godinu sa projekcijama”]

Plan proračuna Općine Tovarnik 2019 – Opći dio

Plan proračuna Općine Tovarnik 2019 – Organizacijska klasifikacija

Plan proračuna Općine Tovarnik 2019 – Posebni dio

Plan proračuna Općine Tovarnik 2019 – Funkcijska klasifikacija

Plan proračuna Općine Tovarnik 2019 – Izvori financiranja

 

48.6. program legalizacije

48.6. program legalizacije

48.7. prijedlog programa javnih potreba u kulturi, športu

48.8. Programa prodaja stanova 2018

48.9. prijedlog socijalnog programa 2019

48.10. program šumski dop.2019

48.10. program šumski dop.2019

Plan razvojnih programa 2019-2021

48.3. program gradnje komu.infrastrukture za 2018

48.4. program održavanja kom.2019

48.4. program održavanja kom.infrastrukture za 2019

48.5. program_polj._zemljista_2019._god

48.5. Program utroška sredstava od polj.zemlj.2019.

[/toggle]

[toggle title=”Nacrt proračuna za 2019. godinu”]

Nacrt proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2012. godinu

[/toggle]

[/accordion]

 

PRORAČUN ZA 2018. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

[accordion][toggle title=”Godišnje izvršenje proračuna Općine Tovarnik za 2018. godinu”]

Bilješke izvršenja proračuna 2018. godine

Proračun Općine Tovarnik 2018 Izvršenje 01 Naslovnica
Proračun Općine Tovarnik 2018 Izvršenje 02 Ekonomska klasifikacija
Proračun Općine Tovarnik 2018 Izvršenje 03 Programska klasifikacija
Proračun Općine Tovarnik 2018 Izvršenje 04 Organizacijska klasifikacija
Proračun Općine Tovarnik 2018 Izvršenje 05 Funkcijska klasifikacija
Proračun Općine Tovarnik 2018 Izvršenje 06 Izvori financiranja
[/toggle][/accordion]

Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu

[accordion]

[toggle title=”Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu”]

Izmjene i dopune plana proračuna 2018- opći dio

Izmjene i dopune plana proračuna 2018 – posebni dio

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Druge izmjene i dopune proračuna”]

47.2. Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa 2018-2020

47.7. program javnih potreba

47.8. program šumski dop.2018

47.3. program gradnje kom. 2018

47.4. program održavanja komunalne infrastrukture

47.4. program odrzavanja_kom.infrastrukture__za_2018

47.6. programa prodaja stanova 2018

47.8. program šumski dop.2018

47.5. Izmjene Programa utroška sredstava od polj.zemlj.2018., prijedlog (10) +

47.5. program_polj._zemljista_2018._god

[/toggle]

[/accordion]

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna (01.01.2018. – 30.06.2018.)

[accordion]
[toggle title=”Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g.”]

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. – naslovna stranica

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. – opći dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. – organizacijska klasifikacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. – programska klasifikacija

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. – izvori financiranja

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. – funkcijska klasifikacija

[/toggle]
[/accordion]

Prve izmjene i dopune proračuna za 2018. g.

[accordion]
[toggle title=”Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2018. g.”]

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2018. g.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tovarnik – opći dio

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tovarnik – posebni dio

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2018. g.”]

Plan razvojnih programa OpćineTovarnik 2018. – 2020. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prve izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prve izmjene programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljop.zemljišta u vl. RH za 2018. g.

Prve izmjene programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakup poljop.zemljišta u vl. RH 2018. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova

Odluka o prvim izmjenama i dopunama socijalnog programa za 2018. g.

[/toggle]
[/accordion]

Plan proračuna za 2018. g.

[accordion]
[toggle title=”Proračun Općine Tovarnik za 2018. g.”]

Odluka o proračunu Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije proračuna za 2019. i 2020. g.

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – Račun prihoda i rashoda – prihodi

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – Račun prihoda i rashoda – rashodi

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – posebni dio – organizacijska klasifikacija

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – posebni dio -funkcijska klasifikacija

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – posebni dio – programska klasifikacija

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Proračun Općine Tovarnik za 2018. g.”]

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Odluka o usvajanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Odluka o usvajanju programa javnih potreba u športu, kulturi i ostalih potreba civilnog društva za 2018. g.

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. g.

Odluka o usvajanju programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. g.

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Tovarnik u 2018. g.

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. g.

Odluka o usvajanju socijalnog programa za 2018. g.

[/toggle]
[/accordion]

 

PRORAČUN ZA 2017. g.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2017. g.

[accordion]
[toggle title=”Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.”]

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – opći dio

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – po organizacijskoj klasifikaciji

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – po programskoj klasifikaciji

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – prema izvorima financiranja

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – prema funkcijskoj klasifikaciji

Odluka o raspodjeli rezultata

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Godišnje izvršenje proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.”]

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. g.

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. g.

[/toggle]
[/accordion]

Druge izmjene i dopune proračuna za 2017. g.

[accordion]
[toggle title=”Druge izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.”]

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – ekonomska klasifikacija

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – posebni dio – programska klasifikacija

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – posebni dio – programska klasifikacija – 2. dio

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – razvojni programi

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Druge izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.”]

Odluka o drugim izmjenama i dopunama programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. g.

Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu, kulturi i ostalih potreba civilnog društva za 2017. g.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama socijalnog programa za 2017. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017. g.

[/toggle]
[/accordion]

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna (01.01.2017. – 30.06.2017.)

[accordion]
[toggle title=”Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.”]

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.-30.06.2017. g.

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik – Račun prihoda i rashoda

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – organizacijska klasifikacija

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – organizacijska klasifikacija po izvorima

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – programska klasifikacija

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – funkcijska klasifikacija

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik – razvojni programi

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.”]

[/toggle]
[/accordion]

Prve izmjene i dopune proračuna za 2017. g.

[accordion]
[toggle title=”Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.”]

Odluka o usvajanju prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.-31.12.2017. g.

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – Račun prihoda i rashoda

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – organizacijska klasifikacija

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – organizacijska klasifikacija – ekonomska

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – ekonomska klasifikacija

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – organizacijska klasifikacija po izvorima

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – programska klasifikacija

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – funkcijska klasifikacija

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – plan razvojnih programa

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.”]

Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Prve izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o prvim izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Prve izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa u kulturi i športu za 2017. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama socijalnog programa za 2017. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2017. g.

Prve izmjene i dopune programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2017. g.

[/toggle]
[/accordion]

Plan proračuna za 2017. g.

[accordion]
[toggle title=”Plan proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.”]

Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. te projekcija za 2018. i 2019. g. – prvi dio

Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. te projekcija za 2018. i 2019. g. – drugi dio

Plan razvojnih programa Općine Tovarnik za 2017. – 2019. g.

Odluka o izvršenju Proračuna za 2017. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Plan proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.”]

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. g. – tablični prikaz

Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. g.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g. – tablični prikaz

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Program utroška sredstava od legalizacije za 2017. g. – tablični prikaz

Program utroška sredstava od legalizacije za 2017. g.

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017. g. – tablični prikaz

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017. g.

Program utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2017. g. – tablični prikaz

Program utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2017. g.

Program javnih potreba u kulturi, športu i ostalih potreba civilnog društva za 2017. g.

Socijalni program za 2017. g.

[/toggle]
[/accordion]

 

PRORAČUN ZA 2016. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. g.

[accordion]
[toggle title=”Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.-31-12.2016. g.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g. – Račun prihoda i rashoda

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g. – posebni dio – organizacijska klasifikacija

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g. – posebni dio – organizacijska klasifikacija

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g. – posebni dio – organizacijska klasifikacija po izvorima

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g. – posebni dio – ekonomska klasifikacija

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g. – posebni dio – funkcijska klasifikacija

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g. – razvojni programi

Odluka o raspodjeli rezultata

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.

[/toggle]
[/accordion]

Treće izmjene i dopune proračuna za 2016. g.

[accordion]
[toggle title=”Treće izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Odluka o trećim izmjenama i dopunama proračuna Općine Tovarnik za 2016. – prvi dio

Odluka o trećim izmjenama i dopunama proračuna Općine Tovarnik za 2016. g. – drugi dio

Treće izmjene plana razvojnih programa 2016 – 2018

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Treće izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Odluka o trećim izmjenama programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. g.

Odluka o usvajanju trećih izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. g.

Odluka o usvajanju drugih izmjena programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2016. g.

Odluka o usvajanju drugih izmjena programa utroška sredstava ostvarenih od legalizacije za 2016. g.

Odluka o trećim izmjenama programa utroška sredstava ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta za 2016. g.

Odluka o prvim izmjena socijalnog programa za 2016. g.

[/toggle]
[/accordion]

Druge izmjene i dopune proračuna za 2016. g.

[accordion]
[toggle title=”Druge izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna Općine Tovarnik za 2016. g. – naslovna

Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.

Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tovarnik

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Druge izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. g.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. g.

Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016. g.

Odluka o usvajanju prvih izmjena i dopuna programa utroška sredstava ostvarenih od legalizacije za 2016. g.

Odluka o usvajanju prvih izmjena programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2016. g.

[/toggle]
[/accordion]

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna (01.01.2016. – 30.06.2016.)

[accordion]
[toggle title=”Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. g.

Izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

[/toggle]
[/accordion]

Prve izmjene i dopune proračuna za 2016. g.

[accordion]
[toggle title=”Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tovarnik za razdoblje od 2016. do 2018. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. g.

Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016. g.

[/toggle]
[/accordion]

Plan proračuna za 2016. g.

[accordion]
[toggle title=”Plan proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.

Projekcija proračuna za razdoblje 2017. – 2018. g.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2016. g.

Prijedlog plana razvojnih programa za 2016. – 2018. g.

Odluka o izvršenju proračuna za 2016. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Plan proračuna Općine Tovarnik za 2016. g.”]

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2016. g.

Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2016. g.

Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016. g.

Odluka o usvajanju socijalnog programa za 2016. g.

[/toggle]
[/accordion]

 

PRORAČUN ZA 2015. g.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2015. g.

[accordion]
[toggle title=”Godišnje izvršenje proračuna Općine Tovarnik za 2015. g.”]

Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Godišnje proračuna Općine Tovarnik za 2015. g.”]

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2015. g.

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2015. g.

[/toggle]
[/accordion]

Druge izmjene i dopune proračuna za 2015. g.

[accordion]
[toggle title=”Druge izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2015. g.”]

Rebalans proračuna za 2015. g.

Odluka o usvajanju drugih izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Tovarnik za razdoblje 2015. g. do 2017. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Druge izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2015. g.”]

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture

[/toggle]
[/accordion]

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna (01.01.2015. – 30.06.2015.)

[accordion]
[toggle title=”Polugodišnje izvješće o izvšenju proračuna Općine Tovarnik za 2015. g.”]

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2015. – 30.06.2015. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2015. g.”]

[/toggle]
[/accordion]

Prve izmjene i dopune proračuna za 2015. g.

[accordion]
[toggle title=”Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2015. g.”]

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna godišnjeg proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. g.

Odluka o usvajanju prvih izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Tovarnik za razdoblje od 2015. g. do 2017. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2015. g.”]

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g.

[/toggle]
[/accordion]

Proračun za 2015. g.

[accordion]
[toggle title=”Proračun Općine Tovarnik za 2015. g.”]

Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Općine Tovarnik za 2015. g.

Odluka o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Tovarnik za razdoblje od 2015. g. do 2017. g.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2015. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Proračun Općine Tovarnik za 2015. g.”]

Odluka o usvajanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.

Odluka o usvajanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g.

Odluka o usvajanju Socijalnog programa za 2015. g.

[/toggle]
[/accordion]

Odluka o privremenom financiranju za prvo tromjesečje 2015. g.

[accordion]
[toggle title=”Odluka o privremenom financiranju Općine Tovarnik za prvo tromjesečje 2015. g.”]

Odluka o privremenom financiranju Općine Tovarnik za prvo tromjesečje 2015. g.

[/toggle]
[/accordion]

 

PRORAČUN ZA 2014. g.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2014. g.

[accordion]
[toggle title=”Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.”]

Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2014. – 31.12.2014. g.

Odluka o pokrivanju manjka prihoda od nefinancijske imovine iz viška prihoda poslovanja za 2014. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.”]

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2014. g.

[/toggle]
[/accordion]

Druge izmjene i dopune proračuna za 2014. g.

[accordion]
[toggle title=”Druge izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.”]

Odluka o drugim izmjenama i dopunama proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Druge izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.”]

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.

[/toggle]
[/accordion]

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna (01.01.2014. – 30.06.2014.)

[accordion]
[toggle title=”Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.”]

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.-30.06.2014. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.”]

[/toggle]
[/accordion]

Izmjene i dopune proračuna za 2014. g.

[accordion]
[toggle title=”Izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.”]

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.”]

[/toggle]
[/accordion]

Plan proračuna za 2014. g.

[accordion]
[toggle title=”Plan proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.”]

Proračun za 2014. g. i projekcije proračuna Općine Tovarnik za 2015. – 2016. g.

Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Tovarnik za 2014. – 2016. g.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Plan proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.”]

Odluka o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.

Odluka o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. g.

Odluka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2014. g.

Odluka o usvajanju socijalnog programa za 2014. g.

[/toggle]
[/accordion]

 

PRORAČUN ZA 2013. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. g.

[accordion]
[toggle title=”Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2013. g.”]

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.-31.12.2013. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2013. g.”]

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2013. g.

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2013. g.

[/toggle]
[/accordion]

Izmjene i dopune proračuna za 2013. g.

[accordion]
[toggle title=”Izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2013. g.”]

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2013. g.

[/toggle]

[toggle title=”Programi uz Izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2013. g.”]

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. g.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2013. g.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Općine Tovarnik za 2013. g.

Odluka o usvajanju izmjena socijalnog programa za 2013. g.

[/toggle]
[/accordion]

Skip to content