PRORAČUN za 2024. godinu

 

PRORAČUN za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2023. godinu
Prijedlog plana Proračuna Općine Tovarnik za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

 

PRORAČUN ZA 2022. godinu

I. izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2022. g.

 

PRORAČUN ZA 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2021. g.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2021. g.

 

PRORAČUN ZA 2020. godinu

 

PRORAČUN ZA 2019. godinu

Proračun u malom 2019.

 

PRORAČUN ZA 2018. godinu

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g.

Odluka o proračunu Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije proračuna za 2019. i 2020. g.

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – Račun prihoda i rashoda – prihodi

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – Račun prihoda i rashoda – rashodi

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – posebni dio – organizacijska klasifikacija

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – posebni dio -funkcijska klasifikacija

Proračun Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. g. – posebni dio – programska klasifikacija

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Odluka o usvajanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Odluka o usvajanju programa javnih potreba u športu, kulturi i ostalih potreba civilnog društva za 2018. g.

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. g.

Odluka o usvajanju programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. g.

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Tovarnik u 2018. g.

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. g.

Odluka o usvajanju socijalnog programa za 2018. g.

 

PRORAČUN ZA 2017. g.

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.

Odluka o usvajanju prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.-31.12.2017. g.

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – Račun prihoda i rashoda

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – organizacijska klasifikacija

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – organizacijska klasifikacija – ekonomska

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – ekonomska klasifikacija

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – organizacijska klasifikacija po izvorima

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – programska klasifikacija

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – posebni dio – funkcijska klasifikacija

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik – plan razvojnih programa

Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Prve izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o prvim izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Prve izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa u kulturi i športu za 2017. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama socijalnog programa za 2017. g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2017. g.

Prve izmjene i dopune programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2017. g.

 

PRORAČUN ZA 2016. g.

 

PRORAČUN ZA 2015. g.

Odluka o privremenom financiranju Općine Tovarnik za prvo tromjesečje 2015. g.

 

PRORAČUN ZA 2014. g.

Izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2014. g.

 

PRORAČUN ZA 2013. g.

Skip to content