Projekt “#suDjeluj”

OPIS PROJEKTA

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je jačanje znanja i stjecanje praktičnih vještina za upravljanje vlastitim idejama provedbom edukacija, savjetovanja i mentorstva, a sve u cilju smanjenja velikog broja nezaposleni osoba.

CILJANA SKUPINA

Ciljanja skupina su nezaposleni branitelji, osobe sa invaliditetom, nezaposlene osoba te mladih od 15 do 29 godina s područja Vukovarsko-srijemske županije koji će kroz koncept stjecanja znanja, vještina i iskustava te primjenom novih pristupa, metoda i programa kreirati dugoročne postavke za rješavanje problema nezaposlenosti temeljene na razvoju vlastitih ideja, proizvoda i usluga.
Stjecanje znanja, vještina, potrebnog iskustva, uključivanje i osjećaj zajedništva kao važna dodana vrijednost, usklađivanje kompetencija pojedinca s potrebama tržišta rada samo su neki od koraka ka postizanju veće konkurentnosti i zapošljivosti, dugoročne postavke za rješavanje problema nezaposlenosti među ranjivom skupinom stanovništva temeljena na razvoju poslovnih ideja, proizvoda i usluga.

SVRHA PROJEKTA

Svrha projekt je pružiti podršku nezaposlenim osobama za aktivno uključivanje na tržište rada osiguravajući im nova znanja i vještine za zanimanja koja osiguravaju egzistenciju, da inovativnim vlastitim inicijativama doprinesu povećanju svoje zapošljivosti.

Ukupna vrijednost projekta: 465.290,00 kn
Iznos koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda: 465.290,00 kn (100%)
Razdoblje provedbe projekta: 14 mjeseci, 26.3.2019.- 26.5.2020.
Nositelj projekta: Općina Tovarnik
Projektni partneri: Ured za međunarodnu suradnju TINTL i Pčelarska braniteljska zadruga Tompojevci
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

PPT #suDjeluj

___________________________________________________________________________________

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Tovarnik

Skip to content