Klub za zapošljavanje

Projekt #suDjeluj doprinijeti će povećanju zapošljivosti i motiviranosti nezaposlenih branitelja, osoba sa invaliditetom, nezaposlenih osoba te mladih od 15 do 29 godina s područja Vukovarsko-srijemske županije jačajući samopouzdanje i vještine provedbom programa osposobljavanja, razmjene iskustava i umrežavanja sudionika, te u skladu sa aktualnim potrebama osigurati će se nova znanja i pružiti podrška za aktivnije uključivanje na tržište rada kroz oformljeni „Klub za zapošljavanje“.

Ulaganje u osposobljavanje ciljane skupine, sudionici programa edukacija će svojim daljnjim radom širiti i razmjenjivati znanja, iskustva ali i probleme i prepreke s kojima se susreću te na taj način djelovati na podizanje novih inicijativa i širenje rezultata projekta. Također, sudjelovanjem u projektnim aktivnostima omogućuje se bolja socijalizacija u društvo kroz edukativne programe, motivacijske radionice i individualna savjetovanja.
Nakon završetka projekta, projektni partner Ured TINTL pri „Klubu za zapošljavanje“ nastaviti će provoditi aktivnosti informiranja i savjetovanja, onih koji se odluče na pokretanje vlastitog posla kako bi cjelokupni proces od samog pokretanja pa do poslovanja bio što lakši. S obzorom na dosadašnje iskustvo Ured TINTL će pružiti svu stručnu pomoć i potporu putem informiranja i savjetovanja te nastaviti promicati i unapređivati poduzetničko poslovno ponašanje.

Ciljana skupina će budućim radom kroz oformljeni klub, te umrežavanjem i razmjenjivanjem znanja i iskustava širiti rezultate projekta. Kako su ulaskom Republike Hrvatske u EU dostupna značajna sredstva za unapređenje znanja i vještina te za pomoć osobama u nepovoljnom položaju, djelatnici ureda TINTL nastaviti će zajedno sa osposobljenim braniteljem u sklopu „Kluba za zapošljavanje“ raditi na izradi projekata kojima će se ići u smjeru daljnjeg motiviranja u pogledu aktivnijeg pristupa tržištu rada, odnosno poticanje daljnjeg zapošljavanja i samozapošljavanja.

 

Skip to content