REGISTAR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Registar komunalne infrastrukture Općine Tovarnik, 2019

 

ZIMSKA SLUŽBA

Operativni prog. održ. ner. cesta, Tovarnik, 2018-2019

Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju u sezoni 2016-2017.

 

OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Program mjera zaštite od zaraznih bolesti-dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tovarnik za 2018.g.

Naredba o obveznoj trajnoj sterilizaciji pasa i mačaka na području Općine Tovarnik

Procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Tovarnik za razdoblje 2016. – 2020

 

POGREBNE USLUGE

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – ukop pokojnika

Cjenik pogrebnih usluga

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji 

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji, grob s krovnom pločom

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji, grob s betonskim okvirom

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji s dodatkom za iskop

Zahtjev-narudžbenica-pokop u grobnici

 

Skip to content