REGISTAR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPĆINA TOVARNIK – REGISTAR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

ZIMSKA SLUŽBA

Operativni prog. održ. ner. cesta, Tovarnik, 2018-2019

Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju u sezoni 2016-2017.

 

OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

DIMNJAČARSKE USLUGE

Odluka o suglasnosti na opće uvjete dimnjačarskih usluga

Opći uvjeti eko-dim

Cjenik dimnjačarskih usluga

 

KOMUNALNI POGON

Cjenik usluga komunalnog pogona

 

OSTALO

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Program mjera zaštite od zaraznih bolesti-dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tovarnik za 2018.g.

Naredba o obveznoj trajnoj sterilizaciji pasa i mačaka na području Općine Tovarnik

Procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Tovarnik za razdoblje 2016. – 2020

 

POGREBNE USLUGE

UKOP POKOJNIKA

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete obavljanja usluge ukopa na grobljima

Odluka o suglasnosti na opće uvjete usluge ukopa

Opći uvjeti obavljanja usluge ukopa – Tovarnik

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – ukop pokojnika

Cjenik pogrebnih usluga

 

ZAHTJEVI

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji 

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji, grob s krovnom pločom

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji, grob s betonskim okvirom

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji s dodatkom za iskop

Zahtjev-narudžbenica-pokop u grobnici

 

Skip to content