REGISTAR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPĆINA TOVARNIK – REGISTAR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

ZIMSKA SLUŽBA

Operativni prog. održ. ner. cesta, Tovarnik, 2018-2019

Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju u sezoni 2016-2017.

 

OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

DIMNJAČARSKE USLUGE

Odluka o suglasnosti na opće uvjete dimnjačarskih usluga

Opći uvjeti eko-dim

Cjenik dimnjačarskih usluga

 

KOMUNALNI POGON

Cjenik usluga komunalnog pogona

 

OSTALO

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 2024.

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Program mjera zaštite od zaraznih bolesti-dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tovarnik za 2018.g.

Naredba o obveznoj trajnoj sterilizaciji pasa i mačaka na području Općine Tovarnik

Procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Tovarnik za razdoblje 2016. – 2020

 

POGREBNE USLUGE

UKOP POKOJNIKA

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete obavljanja usluge ukopa na grobljima

Odluka o suglasnosti na opće uvjete usluge ukopa

Opći uvjeti obavljanja usluge ukopa – Tovarnik

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – ukop pokojnika

Cjenik pogrebnih usluga

 

ZAHTJEVI

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji 

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji, grob s krovnom pločom

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji, grob s betonskim okvirom

Zahtjev-narudžbenica-pokop u zemlji s dodatkom za iskop

Zahtjev-narudžbenica-pokop u grobnici

 

Skip to content