NAČELNIK OPĆINE TOVARNIK

Anđelko Dobročinac dipl.ing.

Tel.: 032/550-946
Mob.: 091/506 67 64
E-mail: nacelnik@opcina-tovarnik.hr

 

Izvješća o radu načelnika

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje od 01.07.2017. – 31.12.2017. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.07.2016. – 31.12.2016. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje od 01.01.2016. – 30.06.2016. g.

 

REGISTAR ODLUKA NAČELNIKA

DATUMDOKUMENTDONEŠENO
31.12.2021.Provedbeni program Općine Tovarnik za razdoblje 2021. - 2025.Načelnik
31.12.2021.Plan upravljanja imovinom za 2022. god.Načelnik
3.11.2021OPERATIVNI PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM RAZDOBLJU 2021 I 2022Načelnik
2.11.2021ODLUKA O IMENOVANJU PRIVREMENOG ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKANačelnik
11.10.2021ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA RA TINTLNačelnik
7.4.2021PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK-NOVI-2021Načelnica
30.3.2021PRAVILNIK O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI (4)Načelnica
21.01.2021Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasceNačelnica
23.12.2020Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinuNačelnica
23.12.2020Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinuNačelnica
19.10.2020Odluka - nagrada studenti 2020Načelnica
18.06.2020Odluka o korištenju službenih automobila – kopija – kopijaNačelnica
18.06.2020Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine TovarnikNačelnica
18.06.2020Odluka o provedbi postupka stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata Općine TovarnikNačelnica
28.5.2020Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka, 2020.Načelnica
28.5.2020Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 2020., TovarnikNačelnica
28.5.2020Odluka o mjerama zaštite od požara u 2020Načelnica
20.5.2020Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela - NOVI 2020Načelnica
30.3.2020IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODANačelnica
30.3.2020Završno izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i koncecije polj. zemljišta u vlasništvu RH za 2019.Načelnica
30.3.2020izvješće o izvršenju programu gradnje objekata za gospodarenje kom.otpadom za 2019.Načelnica
30.3.2020izvješće o radu načelnice 1.7.-31.12.2019.Načelnica
25.3.2020izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. god.Načelnica
16.3.2020godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za održavanje poljoprivrednih rudina u 2019. god.Načelnica
30.01.2020Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolestiNačelnica
30.1.2020plan prijma u službu 2020 -tablica

plan prijma u službu 2020
Načelnica
30.1.2020Odluka o dopunama pravilnika o unutarnjem redu juo i sistematizacijeNačelnica
23.01.2020Odluka o osnovici za obračun plaće 2020Načelnica
23.1.2020Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenikaNačelnica
31.12.2019Plan klasifikacisjkih oznaka 2020Načelnica
31.12.2019Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. g.Načelnica
30.10.2019Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za 2019-2020Načelnica
28.10.2019Procedura naplate prihoda OpćineNačelnica
28.10.2019Procedura od zaprimanja do plaćanja računaNačelnica
28.10.2019Procedura o stvaranju ugovornih obvezaNačelnica
28.10.2019Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni putNačelnica
28.10.2019Procedura_o_blagajnickom_poslovanju-3Načelnica
06.09.2019.Odluka o dodjeli jednokratnih nočanih naknadaNačelnica
2.9.20192. odluka o promjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine TovarnikNačelnica
22.3.201911. odluka_o_dopunama_pravilnika_o_unutarnjem_redu_juo_i_sistematizacijeNačelnica
22.3.20192.1. IZMJENE plana prijema 2019 tablicaNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima za udruge 2019 - sportNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programimaza udruge 2019 - kulturaNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima za udruge 2019 - karitativne udruge i socijalna skrbNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima za udruge 2019 - braniteljiNačelnica
30-1-2019Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, 2019Načelnica
17.1.20191. Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge 2019
1.2.Ogledni_obrazac_za_godisnji_plan_natjecaja_2019
Načelnica
14.1.2019Plan prijma u službu 2019

Plan prijima u službu 2019 tablica
Načelnica
2.1.2018Odluka nagrađivanje učenikaNačelnica
26.1.2018.Naredba o sterilizaciji pasa i mačakaNačelnica
2.1.2018.Plan prijema u službu 2018 - tablicaNačelnica
2.1.2018.Plan prijema u službu 2018Načelnica
Skip to content