PROFIL KUPCA

PODATCI O NARUČITELJU

Naziv: Općina Tovarnik
Sjedište: Tovarnik, A. G. Matoša 2
OIB: 38906942564
Telefon: 032/524-023
URL: www.opcina-tovarnik.hr

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Naziv: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Adresa: A. G. Matoša 2, Tovarnik
Telefon: 032/524 023
e-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hr

 

PLANOVI NABAVE

Planovi javne nabave za 2019. g.
Planovi javne nabave za 2018. g.

 

REGISTRI UGOVORA

Registar ugovora za 2021. g.
Registar ugovora za 2019. g.

 

SUKOB INTERESA

Izjava o postojanju sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata u sukobu interesa

 

IZJAVE I PRAVILNICI

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Općina Tovarnik, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne  novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije,  kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za  odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na  sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija,  primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i  provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja,  zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

TEHNIČKE KONZULTACIJE

Općina Tovarnik, temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem  analize tržišta u svrhu pripreme nabave i  informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u  vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na  tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta,   koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi  dokumentacije o nabavi, poštujući  načela zabrane diskriminacije i  transparentnosti.

 

VAŽNE POVEZNICE

Zakon o javnoj nabavi

Elektronički oglasnik javne nabave

portal javne nabave

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Skip to content