PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Dokumenti Općine Tovarnik koji uređuju područje protupožarne zaštite.

Obavijest o izboru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o obavljanju dimnjacarskih poslova

Odluka o obavljanju dimnajcarskih poslova

Cijenik usluga dimnjačarskih poslova na području Općine Tovarnik

Odluka o visini naknde za dobrovoljne vatrogasce

Plan motrenja 2019., Tovarnik

Odluka_o_mjerama zaštite od požara_u_2019

Odluka o uvj. i načinu spalj., 2019.

Naredba o organizaciji dežurstva 2019.

 

CIVILNA ZAŠTITA

Plan razvoja sustava CZ za 2020

Analiza stanja sustava CZ na području Općine Tovarnik

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tovarnik za 2018. g.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2018 – 2021

Plan vježbi civilne zaštite Općine Tovarnik za 2017. g.

Plan vjezbi CZ za 2019.

Plan razvoja sustava CZ za 2019.

 

Skip to content