Logotip projekta "centrikomNET"

Projekt “centrikomNET”

Enhancement of competitiveness of transational business competence centers and networks

Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET

 

Opis projekta

Projekt „Enhancement of competitiveness of transational business competence centers and networks“,  u prijevodu Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET, usmjeren je na rješavanje izazova niske konkurentnosti te općenito nepovoljnog poslovnog okruženja, nedostatka kvalificirane radne snage, relevantnih kompetencija u dizajnu proizvoda, upravljanju izvozom, financijskom upravljanju i marketingu poboljšanjem pristupa relevantnim kompetencijama u programskom području kroz poboljšanje relevantne infrastrukture i usluga, programa obuke za nezaposlene tvrtke i uspostavljanje modela transnacionalnog umrežavanja, tako podižući ukupne razine osposobljenosti i mogućnosti radne snage i MSP-a.

Glavni cilj projekta je ojačati organizacije za poslovnu podršku u Vukovarsko-srijemskoj županiji (RH), Zeničko-dobojskom kantonu (BiH) i Podgorici (CG) primjenom inovativnih modela i pristupa za povećanje konkurentnosti lokalnih MSP-a.

Glavni očekivani rezultati projekta su:

  • razvijen jedan transnacionalni poslovni klaster
  • poboljšanje poslovne kompetencije zaposlenika te nezaposlenih osoba kroz program obuke i praktičnog mentoriranja u prekograničnom području
  • uvedene nove tehnologije i inovativna rješenja u poslovanju MSP-a kroz pilot projekte
  • nadograđen model prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu kompetencija, iskustava i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Ciljane skupine uključuju: izvozno orijentirana mala i srednja poduzeća osobito u drvnom sektoru, male poljoprivrednike, djelatnike u turizmu, nezaposlene mlade ljude, institucije poslovne podrške i istraživačke i znanstvene institucije, lokalne samouprave.

Prekogranična vrijednost projekta ogleda se u triple helix modelu rada, tj. zajedničkom klasterskom nastupu i dijeljenju pristupa kompetencijama među svim dionicima u području djelovanja projekta, korištenjem webinara, transnacionalne mreže svih zainteresiranih strana, suradnjom s akademskom zajednicom, kreirajući tako povoljnije poslovno okruženje.

Ukupni proračun projekta: 659.563,58 EUR, od čega EU financira 85% odnosno 560.629,03 EUR

Projekt se financira iz sredstava Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Trajanje projekta: 01.08.2020. – 31.07.2022.

Prioritetna os programa: PA 4 / Povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.

Vodeći partner:

Općina Stari Jankovci pružit će tehničku pomoć MSP-ovima i nezaposlenima koji rade u sektoru uzgoja i prerade voća. Kao dio institucionalne podrške Centru kompetencija koji je uspostavljen kroz prethodni projekt, uredit će se i opremiti demonstracijsko-edukacijsko polje u području poljoprivrede. Program obuke za preradu voća doprinijet će poboljšanju i razvoju poslovnih kompetencija mladih osoba i zaposlenih u poljoprivredom sektoru.

Centar kompetencija će se opremiti tehničkom opremom koja u svom prostoru služi za razvoj poslovnih ideja, održavanje sastanaka, seminara i konferencija.

 

Partneri:

Općina Tovarnik pružit će tehničku pomoć MSP-ovima i nezaposlenima koji rade u području prerade povrća i zaštite bilja. Osim programa obuke i mentorstva, nabavit će se i potrebna tematska oprema za Centar kompetencija kako bi se ista mogla koristiti kroz praktične treninge i radionice.

Razvojna agencija Žepče d.o.o. (RAŽ) kao priznati pružatelj poslovnih usluga zadužena je za osiguravanje boljih radnih uvjeta za MSP koji djeluju u područjima poput prerade drva i proizvodnje voća. Projektom će omogućiti nezaposlenima da razvijaju svoje vještine i kapacitete kroz programe obuke i praktičnog mentorstva.

Demonstracijsko-edukacijsko polje koje će se uspostaviti i opremiti pruža korisnicima projekta praktičnu obuku o svim aktivnostima uzgoja različitih vrsta voćnih kultura. Agencija će u suradnji sa ostalim partnerima razviti strategiju prekograničnog klastera.

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) koja djeluje kao organizacija za poslovnu podršku pruža prilagođenu tehničku pomoć MSP-ovima i nezaposlenima primarno u području turizma: diverzifikacija tržišta i upravljanje destinacijama, odnosi s kupcima, razvoj brenda, ruralni turizam, upravljanje ljudskim resursima.

Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj  (CEKOM) poboljšava inovacijski potencijal gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije podržavajući već uspostavljene klastere. Kao operater poslovne podrške, ovaj je Centar institucionalno podržan nabavom potrebne informatičke opreme potrebne za profesionalni razvoj MSP-a i nezaposlenih.

 

Referenca na stranicu programa : https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

 

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

„Ova web stranica je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Tovarnik te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.”

Skip to content