CentrikomNET – nabava IT opreme za opremanje odjela Centra kompetencija Tovarnik

Kroz glavni cilj jačanja organizacija za podršku poslovanja u Vukovarsko – srijemskoj županiji, uloga Općine Tovarnik kao jednog od partnera projekta je sljedeća:

  • osiguranje pozitivnih uvjeta za realizaciju projektnih aktivnosti
  • aktivno podržavanje realizacija aktivnosti i omogućavanje pristupa stručnjacima i specijaliziranim medijima
  • osiguranje specijaliziranim organizacijama i javnim poduzećima aktivno sudjelovanje u projektu
  • animiranje slobodnih stručnjaka za sudjelovanje u projektnim aktivnostima
  • sudjelovanje u radu projektnog tima i u radu Upravnog odbora.

 

Dosadašnje projektne aktivnosti odnosile su se na sudjelovanje u radu projektnog tima te nabavi IT opreme. Tijekom 12. i 01. mjeseca Općina Tovarnik provela je istraživanje tržišta u svrhu nabavljanja potrebne opreme za opremanje odjela Centra kompetencija. Navaljena je sljedeća IT oprema: 3D printer, ploter, server te printer za provođenje treninga, radionica i edukacija polaznika te mentoriranja. Također je nabavljena i uredska oprema za člana projektnog tima: laptop i printer.

 

Vrijednost ukupne nabavljene opreme iznosi: 11.400,00 eura.

 

Projektne aktivnosti koje nas očekuju u sljedećem periodu su istraživanje tržišta i nabava opreme za demonstraciju, obuku i mentorstvo. Nabavit će se oprema za praćenje treninga i radionica, kao i za provođenje demonstracijski aktivnosti: stroj za obrezivanje graha, sakupljač graha i stroj za punjenje meda. Oprema se nabavlja u Općini Tovarnik u svrhu opremanja odjela Centra kompetencija za upotrebu polaznika edukacije i mentoriranja. Maksimalni predviđeni iznos za nabavu opreme je: 26.000,00 eura.

 

Provesti će se angažiranje vanjskih stručnjaka za obuku (modul: prerada povrća i modul: zaštita biljaka): za svaki modul predviđeno je educiranje 15 polaznika.

 

Također će se organizirati posredovanja i B2B događaji: cilj događaja je povezivanje mladih i srednjih poduzeća iz različitih sektora i zemalja.

 

Rezultat ovog projekta odnosit će se na poboljšanje komunikacije i odnosa s lokalnim poslovnim dionicima.

 

 

 

 

 

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

 

“Ova web stranica je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Tovarnik te ni na koji način ne može održavati stavove Europske unije.”

 

 

 

Skip to content