PRIKUPLJANJE, OBRADA I DEPONIRANJE OTPADA

Koncesionar za odvoz otpada EKO-FLOR PLUS d.o.o.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE TOVARNIK ZA 2023. GOD.

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za 2022. godinu

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik, 6. prosinca 2021.

Prijedlog odluke javne usluga prikupljanja otpada

Plan gospodarenja otpadom 2018. – 2024. – Općina Tovarnik

Ocjena o potrebi strateške procjne utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za razdoblje 2018. – 2024

Odluka o davanju koncesije za odvoz otpada

Odluka o postavljanju i lokaciji zelenih otoka

 

NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD

Na temelju članka 36. stavka. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Načelnica Općine Tovarnik donosi Odluku o formiranju sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Obrazac prijava nepropisno odbačenog otpada

Odluka o formiranju sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Ugovor o privremenom korištenju mobilne jedinice reciklažnog dvorišta

Jedinica mobilnog reciklažnog dvorišta za potrebe stanovnika Općine biti će dostupna jedan dan mjesečno i to:

  • Tovarnik – svaki prvi utorak u mjesecu u vremenu od 7:00 do 14:00 sati
  • Ilača – svaka prva srijeda u mjesecu od 7:00 do 14:00 sati

 

Skip to content