Kontakt obrazac

Osnovne informacije

Općina Tovarnik
Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik
pisarnica@opcina-tovarnik.hr
Tel +385 32 524 023
OIB: 38906942564
IBAN: HR9423400091845900001

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Maja Kolomejac
pisarnica@opcina-tovarnik.hr
tel: 032/524-023;  mob: 091/606 33 94

OSOBA ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI I OSOBA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 15
Rad sa strankama od ponedjeljka do petka od 9 do 12
Pauza od 9:30 do 10:00

Skip to content