Projekt “competenceNET”

„Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“
Unapređenje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža
“competenceNET”

 

OPIS PROJEKTA

GLAVNI CILJ PROJEKTA

Unaprijediti održivi ekonomski razvoj u Zeničko-dobojskom kantonu (BIH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (CRO) i Podgorici (MNE) primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća.

Projekt će u programskom području pružiti zajedničku intervenciju četiri partnerske organizacije iz tri zemlje koje će doprinijeti jačanju socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja kroz poboljšanje infrastrukture, usluga i mreža.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  1. Uspostava tri transnacionalna centra za razvoj poslovnih kompetencija za msp u Zeničko-dobojskoj županiji (BIH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (RH) i gradu Podgorici (Crna Gora).
  2. Poboljšane poslovne kompetencije nezaposlenih mladih osoba kroz obuku i praktične mentorske programe
  3. Unaprijeđeno znanje i vještine msmes na uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju putem pametnih programa suradnje
  4. Razvoj modela prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu sposobnosti, iskustva i znanja za povoljno poslovno okruženje.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

  1. Upravljanje projektom,
  2. Investicije – adaptacija prostorija za centre poslovnih kompetencija,
  3. Implementacija – razvoj instrumenata za podizanje relevantnih poslovnih kompetencija,
  4. Komunikacija – razvoj komunikacijske strategije i vizualnog identiteta projekta, izrada promotivnih materijala i organiziranje promotivnih događaja.

Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Trajanje projekta je 30 mjeseci (01.06.2017. – 30.11.2019.).

Prioritetna os: Jačanje konkurentnosti i razvijanje poslovnog okruženja u programskom području.

Nositelj projekta: Razvojna agencija Žepče (RAŽ)

Kao vodeći partner, RAŽ će upravljati, koordinirati i voditi partnere u provedbi najboljih praksi tijekom dizajniranja poduzetničkih centara.
Partneri: Općina Stari Jankovci, Općina Tovarnik, Unija Poslodavaca Crne Gore

Za više informacija o projektu, projektnim partnerima te provedenim aktivnostima posjetite službenu stranicu projekta na https://centrikom.org/, ili na društvenim mrežama https://www.facebook.com/competenceNET-237274120242006/.

______________________________________________________________________

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije
„Ova web stranica je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Tovarnik te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije. ”

Skip to content