Priopćenje za medije projekt “centrikomNET”

Vodeći partner Općina Stari Jankovci sa partnerima Općinom Tovarnik, Razvojnom agencijom Žepče, Unijom poslodavaca Crne Gore i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj održao je 22. travnja 2021. godine online kick-off konferenciju projekta „Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks – centrikomNET“ u prijevodu „Povećanje konkurentnosti  transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET“.

Projekt je odobren u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., a sufinanciran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Implementacija projekta započela je 01.08.2020. godine, a trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupan proračun je 659.563,58 €, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu. Projekt ima za cilj jačanje konkurentnosti lokalnih MSP-ova, kroz razvoj transnacionalnog poslovnog klastera, poboljšanjem poslovnih kompetencija i programom mentorstva, primjenom novih tehnologija te suradnjom javnog, privatnog i istraživačkog sektora u prekograničnom području. Očekivani rezultati projekta su: razviti transnacionalni poslovni klaster; poboljšati poslovne kompetencije zaposlenika te nezaposlenih osoba kroz programe obuke i praktičnog mentoriranja; steći znanje o uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju MSP-a kroz pilot projekte; nadograditi model prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu kompetencija, iskustava i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Konferencija je započela uvodnim obraćanjem gosp. Dragana Sudarevića, načelnika Općine Stari Jankovci i predstavnika vodećeg projektnog partnera. U svom govoru istaknuo je važnost samog projekta za Općinu Stari Jankovci, ali i cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju te programsko područje. Sudionicima su se obratili načelnica Općine Tovarnik, gđa. Ruža Veselčić-Šijaković, direktorica Razvojne agencije Žepče gđa. Branka Janko, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore gosp. Slobodan Milatović, direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, gosp. Ivan Ambroš te načelnik Općine Žepče gosp. Mato Zovko. Nakon uvodnih riječi predstavnika projektnih partnera, projektni tim predstavio je projektne aktivnosti te se zahvalio svim prisutnima na sudjelovanju.

Izjave predstavnika partnera na projektu:
Općina već duži niz godina svojim aktivnostima i potporama doprinosi razvoju gospodarstva i poljoprivrede. Naime, i dalje imamo problem niske razine konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kojima će se nastojati odgovoriti zajedničkim aktivnostima kroz demonstracijske, mentorske i suradničke programe, koji će malim poduzetnicima i svima koji to žele postati, pružiti inovativan pristup poslovanju. U samom projektu uspostavit će se demonstracijsko polje kao infrastrukturna potpora za stjecanje potrebnih vještina i kompetencija na ovom području te osnovati prekogranični klaster putem kojeg će se dijeliti stručnost, znanje, poslovne mogućnosti i razvijati nove inicijative. Aktivnosti projekta tako će doprinijeti osnaživanju i razvoju gospodarstva i, u konačnici, zadovoljstvu i sigurnoj egzistenciji stanovništva ovih područja.
Dragan Sudarević, načelnik Općine Stari Jankovci

Općina Tovarnik kao projektni partner kroz odjel Centra kompetencija, koji je opremljen vrhunskom IT opremom pružit će tehničku pomoć MSP-ovima i nezaposlenima koji rade u području prerade povrća i zaštite bilja kroz angažiranje vanjskih stručnjaka za programe obuke. Osim programa obuke i mentorstva, nabavit će se i potrebna tematska oprema (stroj za obrezivanje graha, sakupljač graha i stroj za punjenje meda) kako bi se ista mogla koristiti kroz praktične treninge i radionice. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti primjenom inovativnih modela i povećanje konkurentnosti lokalnih MSP-a bliže smo ostvarenju glavnog cilja projekta. Jačanje organizacija za podršku poslovanja od velikog je značaja za Vukovarsko-srijemsku županiju, pa tako i za Općinu Tovarnik radi razvijanja poslovnog okruženja i povećanja konkurentnosti na tržištu rada. Načelnica Općine Tovarnik, gđa. Ruža Veselčić-Šijaković.

Razvijanje gospodarstva u lokalnim sredinama, osnaživanje malog i srednjeg poduzetništva, pomoć mladima da razviju poslovne ideje, razvoj poduzetničkih vještina i gospodarska razmjena u regiji, samo su neke od aktivnosti koje su planirane projektom. Naš cilj je da budemo na usluzi malim i srednjim poduzećima, te da potaknemo razvoj strateških sektora primjenom inovativnih tehnologija u drvnom sektoru te suvremenih metoda uzgoja, zaštite i prerade u poljoprivrednom sektoru. Potrebni su novi pristupu, posebno u sektoru poljoprivrede, koji će integrirati biološke i ekološke procese u proizvodnji hrane, smanjiti upotrebu neobnovljivih inputa koji nanose štetu okolišu ili zdravlju farmera i potrošača, produktivno koristiti znanje i vještine poljoprivrednika, i raditi na razvoju i implementaciji sustava poljoprivrednih inovacija u sredinama kojima je poljoprivreda strateška grana privređivanja. Planirane aktivnosti su osmišljene na osnovu dugogodišnjeg praćenja potreba i potencijala navedenih sektora, te su u skladu sa Ciljevima održivog razvoja ili Globalnih ciljeva koje je utvrdila Generalna skupština Ujedinjenih naroda, a namjerava ih postići do 2030. godine, kao i potrebama za ekološki osviještenom, učinkovitom i digitalno transformiranom proizvodnjom.
Branka Janko, Direktorica Razvojne agencije Žepče.

Drago mi je da je Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) partner, na ovom, nama značajnom projektu. Smatram da će se njegovom realizacijom doprinijeti rješavanju problema niskog nivoa konkurentnosti i sveobuhvatno nepovoljnog poslovnog okruženja, koje je sada uzdrmano epidemijom korona virusa. Poboljšanje poslovnih kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba, kao i MMSP, kroz detaljno osmišljene
programe obuka za sektor turizma i ugostiteljstva, doprinijet će njihovom ličnom razvoju kao i ekonomskom rastu i razvoju Crne Gore, kroz povećanje konkurentnosti i smanjenje nezaposlenosti. Nadam se da će uspješna implementacija ovog projekta značajno doprinijeti kreiranju podrške za sve privredne subjekte koji posluju kako u turističkoj, tako i povezanim djelatnostima. Generalni sekretar Unije poslodavaca Crne Gore, gospođa Suzana Radulović.

Ključna uloga Centra kompetencija d.o.o. je kontinuirani prijenos znanja i tehnologija, u cilju povećanja konkurentnosti i pametnog korištenja svih ekonomskih, ekoloških i društvenih vrijednosti prirodnih potencijala na lokalnom području od kojih upravo lokalno stanovništvo mora imati najveću korist. Centar kompetencija d.o.o. će u okviru centrikomNET projekta organizirati tri brokerska i B2B događaja s ciljem povezivanja MSP-ova i znanstveno-istraživačkih organizacija. Izvršit će nabavu potrebne informatičke opreme kojom će osigurati profesionalni razvoj MSP-ova i nezaposlenih osoba. Navedenim aktivnostima na projektu, te povezivanjem dionika u zajednički prekogranični klaster, osnažit će se inovacijski potencijal koji će doprinijeti povećanju razine konkurentnosti i stvaranju kvalificiranog kadra te poticanju zapošljavanja na području VSŽ.
Gosp. Ivan Ambroš, direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.

„Ovo priopćenje izrađeno je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Općine Stari Jankovci i projektnih partnera te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.”

Skip to content