Project: “Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks” / Projekt: konkurentnosti transnacionalnih centara i mreža poslovnih kompetencija Supply of experts for the implementation of the training program / Nabava stručnjaka za provođenje trening programa

Ref. number> / Referentni broj : JN – 1/22
Tovarnik – Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska

Općina Tovarnik nakon provedenog istraživanja tržišta te zaprimanja tri informativne ponude donosi odluku o početku postupka jednostavne nabave. Poziv na dostavu ponuda upućen je na tri adrese koje su dostavile informativnu ponudu.

Procjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu i iznosi 18.000,00 EUR s PDV-om (135.379,80 HRK), a financijska sredstva su planirana i osigurana u proračunu Općine Tovarnik za 2022.
godinu.

Kriterij za odabir ponude je prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom sukladno zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Logotip projekta "centrikomNET"

Skip to content