Natječaji i javni pozivi

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – komunalni djelatnik m/ž

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnih djelatnika na određeno vrijeme o b j a v lj u j e : …

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – komunalni djelatnik m/ž Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – na radnom mjestu vježbenika višeg referenta za poljoprivredne poslove – poljoprivredni redar

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje vježbenika, na radnom mjestu višeg referenta za poljoprivredne poslove – poljoprivredni redar, na određeno vrijeme, o b j a v lj u …

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – na radnom mjestu vježbenika višeg referenta za poljoprivredne poslove – poljoprivredni redar Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 02.08.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog poslova čiji se opseg privremeno …

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME Read More »

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto: Vježbenika za osposobljavanje na poslovima višeg referenta za poljoprivredu – poljoprivredni redar – 1 izvršitelj (m/ž)

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto : Vježbenika za osposobljavanje na poslovima višeg referenta za poljoprivredu – poljoprivredni redar – 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na …

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto: Vježbenika za osposobljavanje na poslovima višeg referenta za poljoprivredu – poljoprivredni redar – 1 izvršitelj (m/ž) Read More »

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKIH STAZA NA MJESNOM GROBLJU U ILAČI

Na temelju  članka 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/17, 14/18 ), odgovorna osoba Naručitelja, načelnik općine, u  postupku jednostavne nabave, dana 01. srpnja 2022. godine, donio je sljedeću ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Podaci o naručitelju: OPĆINA TOVARNIK, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik; OIB: 38906942564 Odgovorna osoba naručitelja: …

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKIH STAZA NA MJESNOM GROBLJU U ILAČI Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PROČELNIKA NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme                      …

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PROČELNIKA NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TOVARNIK Read More »

NOVI OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK OD 17.06.2022.

KLASA:  112-04/22-01/06 URBROJ: 2196-28-01-22-2 Tovarnik, 17.06.2022. Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , općinski načelnik  dana 17.06.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA ODREĐENO VRIJEME radi zamjene duže vrijeme …

NOVI OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK OD 17.06.2022. Read More »

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA

Dana 9. lipnja 2022., Načelnik Općine Tovarnik objavljuje Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivrednicima za : Mjera 1:  Sufinanciranje proizvodnje češnjaka Mjera 2:  Sufinanciranje proizvodnje lubenica i dinja Mjera 3:  Sufinanciranje proizvodnje zelenog graha Mjera 4:  Sufinanciranje nabave sadnica bobičastog voća ( aronija, malina, kupina i ostalo ) Mjera 5:  Sufinanciranje nabave …

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA Read More »

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za Rekonstrukciju pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači

U sustavu AGRONET , na portalu ponuda , (https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )  dana 31. 5. 2022. objavljen je  poziv na dostavu ponuda  za rekonstrukciju pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači. Rok za dostavu ponuda je 17 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Rok za dostavu …

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za Rekonstrukciju pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači Read More »

OGLAS ZA RADNO MJESTO KOMUNALNOG NAMJEŠTENIKA -POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA: 112-04/22-01/03 URBROJ: 2196-28-01-22-6 Tovarnik, 26.05.2022. Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnog namještenika na određeno vrijeme   o b j a …

OGLAS ZA RADNO MJESTO KOMUNALNOG NAMJEŠTENIKA -POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI Read More »

Skip to content