Natječaji i javni pozivi

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao […]

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – ZAŽELI

Na temelju Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Zaželi – prevencija institucionalizacije – općina Tovarnik”  (KLASA: 112-04/24-01/2, URBROJ: 2196-28-01-24-1), od 22. travnja 2024. godine, povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje  radnika/ca za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno vrijeme objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – ZAŽELI Read More »

O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije – općina Tovarnik“

Temeljem Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bepovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. kodni broj: SF.3.4.11.01.0429 „Zaželi – prevencija institucionalizacije – općina Tovarnik“ te članka 48. Statuta Općine

O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije – općina Tovarnik“ Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnih djelatnika na određeno vrijeme o b j a v lj u j e POZIV

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK Read More »

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U SKLOPU PROGRAMA JAVNOG RADA – „UREĐENJE I REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA OPĆINE TOVARNIK“

Na temelju mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a za 2024. godine, Načelnik Općine Tovarnik r a s p i s u j e   OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U SKLOPU PROGRAMA JAVNOG RADA –  „UREĐENJE I REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA OPĆINE TOVARNIK“   NAZIV RADNOG MJESTA: radnik/ca na uređenju okoliša BROJ RADNIKA : 2

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U SKLOPU PROGRAMA JAVNOG RADA – „UREĐENJE I REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA OPĆINE TOVARNIK“ Read More »

O G L A S za prijam službenika u službu Općine Tovarnik – Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, na određeno vrijeme : „Zaželi“ – Brinemo o vama!

Na temelju članka 28. stavak 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik raspisuje   O G L A S za prijam službenika u službu Općine Tovarnik – Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, na određeno vrijeme, na

O G L A S za prijam službenika u službu Općine Tovarnik – Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, na određeno vrijeme : „Zaželi“ – Brinemo o vama! Read More »

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL NA RADNO MJESTO BAGERIST

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 01. rujna 2023. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL NA RADNO MJESTO BAGERIST Read More »

Skip to content