POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3., a u vezi s člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnog namještenika na određeno vrijeme o b j a v lj u j e

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati čije su prijave na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu komunalnog namještenika pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 08. srpnja 2024. godine (ponedjeljak) u 11:00 h na adresi A. G. Matoša 2, Tovarnik (općinska vijećnica).

Popis kandidata čije su prijave na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu komunalnog namještenika pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, kao i materijali za učenje nalaze se u prilogu teksta.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Materijali za učenje

Skip to content