POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnih djelatnika na određeno vrijeme o b j a v lj u j e

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati čije su prijave na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu komunalnog djelatnika pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 16. travnja 2024. godine (utorak) u 11:00 h na adresi A.G. Matoša 2, Tovarnik ( općinska vijećnica ).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te popis kandidata čije su prijave na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu komunalnog djelatnika pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, nalaze se u prilogu teksta.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Skip to content