OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  objavljuje

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

U  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto :

  1.  KOMUNALNI NAMJEŠTENIK 1 izvršitelj  ( m/ž )

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

  • završeno osnovno školsko obrazovanje

Trajanje službe – 6 mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Pisane prijave podnose se na adresu : OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249  Tovarnik  , sa naznakom : „Oglas komunalni djelatnik- ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Detaljnije o predmetnom Oglasu, pročitajte u prilogu teksta.

Oglas za zapošljavanje

Izjava – čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u JLP(R)S

Obrazac prijave za posao komunalni djelatnik

Opis poslova i podatci o plaći

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Skip to content