ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE I POSTUPAK PRIJAVE ŠTETE

Sukladno Odluci župana Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 920-09/24-01/18, URBROJ: 2196-01-24-2) od 12. lipnja 2024. godine, proglašena je prirodna nepogoda nastala uslijed tuče.

Ovim putem obavještavamo mještane Općine Tovarnik koji su oštećeni navedenom nepogodom, da nastalu štetu na poljoprivrednim kulturama/usjevima mogu prijaviti u općinskoj vijećnici Općine Tovarnik na obrascima u prilogu, najkasnije do 20. lipnja 2024. godine.

Molimo oštećenike da prethodno popunjene obrasce dostave Povjerenstvu za procjenu štete isključivo radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati.

Oštećenici koji su osigurali svoju imovinu po osnovi proglašene prirodne nepogode (tuča), NE MORAJU podnositi prijavu štete Povjerenstvu za procjenu štete jer ista neće biti uvažena.

Za prijavu štete uslijed prirodne nepogode, potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • PN obrazac (u prilogu)
  • Obrazac 1 (u prilogu)
  • Preslika osobne iskaznice
  • Prijava za poticaj, a za površine koje nisu u poticaju treba specificirati čestice i navesti koja je kultura na toj čestici zasijana

Povjerenstvo NEĆE zaprimati nepotpunu dokumentaciju i dokumentaciju predanu izvan navedenog vremena!

Također, molimo mještane da OBVEZNO dostave fotografije nastale štete.

Fotografije, a također i svu potrebnu dokumentaciju za prijavu štete na poljoprivrednim  kulturama/usjevima možete poslati na mail: racunovodstvo@opcina-tovarnik.hr ili poljoredar@opcina-tovarnik.hr.

Kada šaljete fotografije putem maila, molimo da navedete ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva.

Povjerenstvo za procjenu štete će po potrebi izaći na teren i procijeniti štetu.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode

PN obrazac

Obrazac 1

Skip to content