POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – ZAŽELI

Na temelju Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Zaželi – prevencija institucionalizacije – općina Tovarnik”  (KLASA: 112-04/24-01/2, URBROJ: 2196-28-01-24-1), od 22. travnja 2024. godine, povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje  radnika/ca za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno vrijeme objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati/kinje čije su prijave na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu radnika/ce za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se 29. svibnja 2024. godine (srijeda), na adresi A. G. Matoša 2, Tovarnik (općinska vijećnica).

S obzirom na veliki broj kandidata/kinja, prethodna provjera znanja i sposobnosti, održat će se u 3 grupe prema sljedećem rasporedu:

  • 09:00 sati

1. Asić Ružica
2. Balaško Jasmin
3. Bebek Ivanka
4. Benić Ružica
5. Blažić Marija
6. Cerjan Mirjana
7. Čelić Vesna
8. Čurić Ružica
9. Doknjaš Marina
10. Domazet Manda
11. Grbešić Ivanka
12. Grbešić Ksenija
13. Grgić Ivanka
14. Glavašić Ljerka

 

  • 10:00 sati

15. Ivešić Ruža
16. Jurić Marica
17. Kotolas Jasminka
18. Majpruz Ivana
19. Matanović Doris
20. Matijević Ivanka
21. Katić Jasna
22. Katić Manda
23. Katičić Željka
24. Kolarević Marina
25. Kolarević Slavica
26. Kolomejac Ljubica
27. Malin Ljiljana
28. Oros Đurđica

 

  • 11:00 sati

29. Paunović Snježana
30. Pavlešević Mira
31. Perić Marija
32. Petrušić Valentina
33. Popović Sandra
34. Stanojčić Vedrana
35. Svitlanović Zdenka
36. Šarčević Janja
37. Šimunić Ana
38. Šumiga Branka
39. Tadić Dubravka
40. Tulić Martina
41. Tutiš Ivanka

 

Kandidati/kinje koji/e ne pristupe razgovoru, smatrat će se da su povukli/e prijavu.

Nakon provedenih intervjua (razgovora), povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u radni odnos, utvrdit će konačnu rang listu kandidata/kinja.

Skip to content