Natječaji i javni pozivi

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL NA RADNO MJESTO BAGERIST

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 01. rujna 2023. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel, na radno […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL NA RADNO MJESTO BAGERIST Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – komunalni djelatnik (7)

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  dana 10.03.2023. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog poslova čiji se opseg

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – komunalni djelatnik (7) Read More »

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

Temeljem čl. 5. Odluke o stipendijama Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 30 /22 ), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Tovarnik raspisuje: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. Pozivaju se svi redovni studenti preddiplomskih i diplomskih, stručnih i sveučilišnih studija, od prve do posljednje godine studija,

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023. Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – komunalni djelatnik m/ž

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnih djelatnika na određeno vrijeme o b j a v lj u j e :

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – komunalni djelatnik m/ž Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – na radnom mjestu vježbenika višeg referenta za poljoprivredne poslove – poljoprivredni redar

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje vježbenika, na radnom mjestu višeg referenta za poljoprivredne poslove – poljoprivredni redar, na određeno vrijeme, o b j a v lj u

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – na radnom mjestu vježbenika višeg referenta za poljoprivredne poslove – poljoprivredni redar Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 02.08.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog poslova čiji se opseg privremeno

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME Read More »

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto: Vježbenika za osposobljavanje na poslovima višeg referenta za poljoprivredu – poljoprivredni redar – 1 izvršitelj (m/ž)

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto : Vježbenika za osposobljavanje na poslovima višeg referenta za poljoprivredu – poljoprivredni redar – 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto: Vježbenika za osposobljavanje na poslovima višeg referenta za poljoprivredu – poljoprivredni redar – 1 izvršitelj (m/ž) Read More »

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKIH STAZA NA MJESNOM GROBLJU U ILAČI

Na temelju  članka 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/17, 14/18 ), odgovorna osoba Naručitelja, načelnik općine, u  postupku jednostavne nabave, dana 01. srpnja 2022. godine, donio je sljedeću ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Podaci o naručitelju: OPĆINA TOVARNIK, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik; OIB: 38906942564 Odgovorna osoba naručitelja:

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKIH STAZA NA MJESNOM GROBLJU U ILAČI Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PROČELNIKA NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme                     

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PROČELNIKA NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TOVARNIK Read More »

NOVI OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK OD 17.06.2022.

KLASA:  112-04/22-01/06 URBROJ: 2196-28-01-22-2 Tovarnik, 17.06.2022. Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , općinski načelnik  dana 17.06.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA ODREĐENO VRIJEME radi zamjene duže vrijeme

NOVI OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK OD 17.06.2022. Read More »

Skip to content