Natječaji i javni pozivi

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA

Dana 9. lipnja 2022., Načelnik Općine Tovarnik objavljuje Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivrednicima za : Mjera 1:  Sufinanciranje proizvodnje češnjaka Mjera 2:  Sufinanciranje proizvodnje lubenica i dinja Mjera 3:  Sufinanciranje proizvodnje zelenog graha Mjera 4:  Sufinanciranje nabave sadnica bobičastog voća ( aronija, malina, kupina i ostalo ) Mjera 5:  Sufinanciranje nabave …

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA Read More »

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za Rekonstrukciju pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači

U sustavu AGRONET , na portalu ponuda , (https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )  dana 31. 5. 2022. objavljen je  poziv na dostavu ponuda  za rekonstrukciju pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači. Rok za dostavu ponuda je 17 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Rok za dostavu …

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za Rekonstrukciju pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači Read More »

OGLAS ZA RADNO MJESTO KOMUNALNOG NAMJEŠTENIKA -POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA: 112-04/22-01/03 URBROJ: 2196-28-01-22-6 Tovarnik, 26.05.2022. Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnog namještenika na određeno vrijeme   o b j a …

OGLAS ZA RADNO MJESTO KOMUNALNOG NAMJEŠTENIKA -POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI Read More »

OGLAS ZA POSAO-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA , POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:  112-04/22-01/05 URBROJ: 2196-28-03-22-6 Tovarnik, 26.05.2022.   Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme  o b j …

OGLAS ZA POSAO-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA , POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI Read More »

OGLAS ZA POSAO-REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE -POZIVA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:  112-04/22-01/04 URBROJ: 2196-28-01-22-6 Tovarnik, 26. 05.2022.   Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje referenta za proračun i financije  na određeno …

OGLAS ZA POSAO-REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE -POZIVA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI Read More »

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK

Na temelju članka 48. Statuta Općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/22 ) načelnik Općine Tovarnik, dana 23.05.2022.  o b j a v lj u j e   JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU  NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK   Pozivaju se svi zainteresirani građani koji imaju u (su)vlasništvu neizgrađeno građevinsko zemljište …

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , općinski načelnik  dana 11.05.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA ODREĐENO VRIJEME radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika U  Jedinstveni upravni odjel,  …

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  dana 11.05.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA ODREĐENO VRIJEME zbog poslova čiji se opseg privremeno …

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME- KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  dana 11.05.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog zamjene odsutnog namještenika (bolovanje) …

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME- KOMUNALNI NAMJEŠTENIK Read More »

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE- REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE -SVLAČIONICA NK SREMAC ILAČA

Dana 03.05.2022. Općina Tovarnik objavljuje POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE-REKONSTRUKCIJA  JAVNE ZGRADE -SVLAČIONICA NK SREMAC ILAČA  evidencijski broj :  JN- 30/22. Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika do 18. svibnja 2022. do 15 h Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ispod teksta. Poziv na dostavu …

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE- REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE -SVLAČIONICA NK SREMAC ILAČA Read More »

Skip to content