POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – komunalni djelatnik m/ž

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnih djelatnika na određeno vrijeme o b j a v lj u j e :

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati čije su prijave na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu komunalnog djelatnika pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

  1. Lukić Tomislav , Hercegovačka 7, 32249 Tovarnik -prijava je zaprimljena 08.08.2022. godine u –pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  2. Jasmin Balaško, Vrljevac 29 , 32249 Tovarnik -prijava zaprimljena 09.08.2022 godine u –pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je

 

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 22. 08. 2022. godine  ( ponedjeljak ) u 12:00 h na adresi A.G. Matoša 2, Tovarnik ( općinska vijećnica )

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ivan Ivanković

 

poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-1

opis poslova i podatci o plaći

način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti-1

Skip to content