POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – na radnom mjestu vježbenika višeg referenta za poljoprivredne poslove – poljoprivredni redar

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje vježbenika, na radnom mjestu višeg referenta za poljoprivredne poslove – poljoprivredni redar, na određeno vrijeme, o b j a v lj u j e

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati čije su prijave na natječaj za zapošljavanje vježbenika na određeno vrijeme na radnom mjestu višeg referenta za poljoprivredne poslove – poljoprivredni redar pravodobne, potpune ikoji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

  1. Dora Osvald, Vladimira Nazora 34, 32236 Ilok -prijava je zaprimljena 03.08.2022. godine u 09:10 h –pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  2. Matej Mijić, Hercegovačka 8, 32249 Tovarnik -prijava zaprimljena 03.08.2022 godine u 09:12 h –pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je

 

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 22.08.2022. godine (ponedjeljak) u 10:00 h  na adresi A.G. Matoša 2, Tovarnik (općinska vijećnica)

 

POVJERNESTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

 

Načini obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj

Skip to content