POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PROČELNIKA NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme                                                                                                                                                                                        o b j a v lj u j e

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati čije su prijave na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela od  17.06.2022.    pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

  1. Magdalena Mrkonjić, Bana Jelačića 46, Cerić
  2. Martina Cigić, Kralja Tomislava 66, 32245 Podgrađe
  3. Željko Ferenčić, Velebitska 95, Vukovar
  4. Ivan Džunja, V. Nazora 41, Rajevo selo, Drenovci
  5. Darko Ruskaj, Grabik 23, 32229 Petrovci

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 4.7.2022. godine ( ponedjeljak ) u 12:30 h  na adresi A.G. Matoša 2, Tovarnik ( općinska vijećnica )

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA  

način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Skip to content