JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U ČLANSTVU PREKOGRANIČNE MREŽE – PREKOGRANIČNOM KLASTERU

Općina Tovarnik zajedno za projektnim partnerima, Općinom Stari Jankovci, Razvojnom agencijom Žepče, Unijom poslodavaca Crne Gore te Centrom kompetecija d.o.o. Vinkovci, objavljuje Javni poziv za sudjelovanje u člastvu prekogranične mreže – PREKOGRANIČNOM KLASTERU.

Kroz projekt centrikomNET osnovan je Međunarodni klaster Prunus, u svrhu međunarodne suradnje i održivog razvoja. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja drvnog sektora i ruralnog razvoja.

Međunarodni klaster Prunus naglašava potrebu za komunikacijom i suradnjom svih relevantnih dionika i članova mreže, koji imaju interes, potrebu i želju za zajednički rad preko granica u svrhu pametnog, održivog i inkluzivnog gospodarskog razvoja programskog područja.

Na javni poziv za članstvo u prekograničnoj mreži – KLASTERU, mogu se prijaviti:
mala i srednja poduzeća,
komore,
lokalne vlasti,
nevladine organizacije,
obrazovne institucije,
znanstveno – istraživačke institucije,
institucije za potporu poslovanju,
tehnološki parkovi,
vladine organizacije,
i svi drugi zainteresirani akteri koji su spremni raditi na unaprjeđenju prekograničnog poslovnog okruženja
sukladno ciljevima i područjima suradnje definiranim u Statutu Međunarodnog prekograničnog klastera Prunus te ovom Javnom pozivu.

Interes za članstvo u Mreži, kao i zahtjev za dodatnim informacijama, možete uputiti Općini Tovarnik te ostalim projektnim partnerima.
Poziv za pristup prekograničnoj mreži – Međunarodnom klasteru Prunus je trajno otvoren.

VIše na poveznici:

https://centrikom.org/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-clanstvu-prekogranicne-mreze-prekogranicnom-klasteru/

Skip to content