JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL NA RADNO MJESTO BAGERIST

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 01. rujna 2023. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto :

 1. BAGERIST – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema tehničkog, građevinskog ili poljoprivrednog smjera
 • osposobljenost za rad sa radnim strojem (bager, kombinirani stroj ili stroj s radnim priključcima, traktor…)

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezu probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice )
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe )
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseci od dana objavljivanja oglasa ) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz za ispunjavanje uvjeta – osposobljenost za rad sa radnim strojem (bager, kombinirani stroj ili stroj s radnim priključcima).

Detaljnije o Javnom natječaju pogledajte u prilogu.

Javni natječaj – Bagerist

Opis poslova i podatci o plaći

 

Izjava čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u JLRS

Obrazac prijava na oglas

 

Skip to content