OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U SKLOPU PROGRAMA JAVNOG RADA – „UREĐENJE I REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA OPĆINE TOVARNIK“

Na temelju mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a za 2024. godine, Načelnik Općine Tovarnik r a s p i s u j e

 

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U SKLOPU PROGRAMA JAVNOG RADA –

 „UREĐENJE I REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA OPĆINE TOVARNIK“

 

 1. NAZIV RADNOG MJESTA: radnik/ca na uređenju okoliša
 2. BROJ RADNIKA : 2 ( m/ž )
 3. TRAJANJE PROGRAMA: rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
 4. MJESTO RADA: Općina Tovarnik ( Tovarnik i Ilača )
 5. OPIS POSLOVA: revitalizacija i uređenje javnih površina
 6. CILJANE SKUPINE KOJE IMAJU PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAMU JAVNOG RADA:

6.1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji (100% visine subvencije):

 • roditelji sa 4 i više malodobne djece,
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju,
 • roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
 • roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,
 • liječeni ovisnici o drogama,
 • povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 • osobe uključene u probaciju,
 • pripadnici romske nacionalne manjine,
 • beskućnici/e,
 • hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva,
 • hrvatski branitelji,
 • djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

6.2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju (50% visine subvencije).

6.3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca (50% visine subvencije).

6.4. Osobe uključene u Program POSAO+ (100% visine subvencije)

Sukladno uvjetima za mjeru Javni rad, osobe ne mogu biti uključene u javni rad 12 mjeseci nakon prestanka javnog rada za tu osobu. Prema tome, svi koji su uključeni u javni rad prošle godine, ove godine neće moći biti uključeni.

 

VIŠE INFORMACIJA NA  https://mjere.hzz.hr/mjere/javni-rad-2024/

 

 1. DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE:
 2. Potpisana zamolba
 3. Životopis
 4. Kopija osobne iskaznice
 5. Dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta iz točke 6. ovoga Oglasa

 

 1. Pisane prijave se zaprimaju od 13. do 21. ožujka 2024. godine na adresu OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249 TOVARNIK, s naznakom „OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE-JAVNI RAD 2024.“

 

NAČELNIK  OPĆINE  TOVARNIK

Anđelko Dobročinac, dipl.ing

 

Javni rad- oglas

Skip to content