Sjednice Vijeća

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK koja će se održati 20. rujna 2019. …

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik Read More »

Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m   20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK, koja će se održati 19. srpnja 2019. …

Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik Read More »

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m 17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK, koja će se održati 23. travnja 2019. …

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik Read More »

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m 16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK, koja će se održati  22. ožujka 2019. …

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik Read More »

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m 15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK, koja će se održati 11. veljače 2019. …

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik Read More »

Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća, 21.12.2018.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK, koja će se održati  21. prosinca 2018. …

Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća, 21.12.2018. Read More »

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), sazivam 12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK, koja će se održati 26. studenog 2018. u 18 h, u Općinskoj vijećnici, …

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik Read More »

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), sazivam 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK   koja će se održati 12. rujna 2018. u 19 h, u Općinskoj …

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Read More »

Skip to content