Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m

21. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

koja će se održati
20. rujna 2019. u 17 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

 

0.1. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 19.7.2019.,

2. Izvješće o radu Načelnice

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete

3. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za razdoblje od 1.1.2019.-30.06.2019.
4. Razno

KLASA: 021-05/19-02/07
URBROJ: 2188/12-04-19-1
Tovarnik, 13.9.2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

Leave a Comment

Skip to content