OBAVIJEST O ČIPIRANJU SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Obavještavamo mještane da će tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o., sukladno Zakonu, dana 18. rujna 2019. godine započeti sa čipiranjem ( označavanjem ) spremnika za miješani komunalni otpad ( zelene kante ).

Molimo sve mještane da ne unose odmah ispražnjene spremnike kako bi isti bili što dostupniji djelatnicima EKO-FLOR-a.

Obavijest o čipiranju te Uputu o načinu kompostiranja možete preuzeti u nastavku.

Općina Tovarnik – obavijest o čipiranju spremnika.

Upute za kompostiranje.

Leave a Comment

Skip to content