Sjednice Vijeća

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17), sazivam 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK   koja će se održati 29. rujna 2017. u 18 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. …

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik Read More »

Skip to content