Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m

16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,
koja će se održati  22. ožujka 2019. u 19 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 11.2.2019.,
2. Izvješće načelnice 1.7.-31.12.2018.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza
4. Prijedlog odluke o novčanoj naknadi za zamjenika za obnašanje dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski)
5. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete Eko Jankovci d.o.o.
7. Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika
8. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
9. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite
10. Prijedlog Odluke o odabiru i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
11. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Banovina“ Tovarnik
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Plana upravljanja imovinom
13. prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
14.1. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2018. godinu
14.2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
14.3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje kom. infrastrukture
14.4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja kom. Infrastrukture
14.5. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih zakupa i koncesija poljoprivrednog zemljišta
15. Prijedlog Odluke o koeficijentu namještenika poljo-redara
16. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

 

NAPOMENA

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) članaka 1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati zainteresirana javnost ( najviše pet ( 5 ) osoba koje prve prijave svoj dolazak ) uz prethodnu najavu dolaska najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, na broj mobitela 098 629 867 (predsjednik vijeća ).

Leave a Comment

Skip to content