Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća, 21.12.2018.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m

13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,
koja će se održati  21. prosinca 2018. u 18 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 26.11.2018.,

2.1. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.
2.2.Prijedlog odluke o drugim izmjenama Programa gradnje i objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
2.3. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
2.4. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništva RH za 2018.
2.5. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Tovarnik za 2018.
2.6. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u športu, kulturi u ostalih potreba civilnog društva za 2018.
2.7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. godinu

3.1. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna za 2019. godinu i Projekcija Proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 2020-2021
3.2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2019.
3.3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa gradnje i objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
3.4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
3.5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništva RH za 2019.
3.6. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.
3.7. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u športu, kulturi u ostalih potreba civilnog društva za 2019.
3.8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Tovarnik za 2019.
3.9. Prijedlog socijalnog Programa za 2019.
3.10. Prijedlog Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019. godinu
3.11. Prijedlog Plana razvojnih programa Opčine Tovarnik 2019.-2021.

4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

5. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2019.

6. Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik za 2019.

7. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za 2019.

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja sustava CZ za 2019.

9. Prijedlog Odluke o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik

10. Prijedlog Odluke o oslobađanju vraćanja stipendije studenata upisanih u akademsku godinu 2017/2018

11. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

12. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

NAPOMENA:
Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) članaka 1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti (Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati zainteresirana javnost (najviše pet (5) osoba koje prve prijave svoj dolazak) uz prethodnu najavu dolaska najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, na broj mobitela 098 629 867 (predsjednik vijeća).

Leave a Comment

Skip to content