Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m

 

20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,
koja će se održati 19. srpnja 2019. u 19 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 12.6.2019.,
Zapisnik sa 19. svečane sjednice – na znanje
2. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2019.-2021.
4. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
5. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
6. Prijedlog Odluke o zakupu (k.č.br. 2223/1)
7. Prijedlog Odluke o zakupu (k.č.br. 2223/2)
8. Prijedlog odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik
9. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
10. Prijedlog odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijavu projekta
12. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima
13. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

 

NAPOMENA

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) članaka 1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati zainteresirana javnost (najviše pet (5) osoba koje prve prijave svoj dolazak) uz prethodnu najavu dolaska najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, na broj mobitela 098 629 867 (predsjednik vijeća).

Leave a Comment

Skip to content