Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), sazivam

12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,

koja će se održati
26. studenog 2018. u 18 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 12.9.2018.,
 2. Izvješće o radu TINTL-a, Mladen Markešić
 3. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Tovarnik
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa potpora poljoprivredi u 2018.
 5. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja (prodaja nekretnine)
 6. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja (zakup)
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik
 8. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
 9. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
 10. Razno:
  1. Održavanje groblja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

 

NAPOMENA:
Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) članaka 1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati zainteresirana javnost ( najviše pet ( 5 ) osoba koje prve prijave svoj dolazak ) uz prethodnu najavu dolaska najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, na broj mobitela 098 629 867 (predsjednik vijeća ).

Leave a Comment

Skip to content