POZIV NA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko

srijemske- županije, broj 3/22) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“   Vukovarsko srijemske- županije,  broj 3/21, 3/22),  s a z i v a m

 

8. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

koja će se održati

31.05.2022. (  utorak    ) u  18 h, u vijećnici Općine Tovarnik

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 26.04.2022.
 2. Izvješće MUP-a, PP Tovarnik
 3. Izvješće ravnatelja razvojne agencije „TINTL“ za 2021. god.
 4. Izvješće voditelja Lokalne akcijske grupe „Srijem“ za 2021.
 5. Izvješće ravnateljice DV „Palčić“ Tovarnik za 2021. god.
 6. Prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić Palčić Tovarnik za pedagošku 2022./2023. godinu
 7. Izvješće pružatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik za 2021. god.
 8. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2021. god.
 9. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata za gospodarenje otpadom za 2021.
 10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.
 11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 12. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2021.
 13. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u slučaju elementarnih nepogoda za 2021.
 14. izvještaja o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjera zaštite od požara na području Općine Tovarnik za 2021.
 15. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom za 2021. god.
 16. Izvješće načelnika Općine Tovarnik za 1.7.-31.12.2021. god.
 17. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2021. god.
 18. Odluka o raspodjeli rezultata
 19. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik
 20. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
 21. Odluka o razrješenju i imenovanju člana u odbor za sport Općinskog vijeća Općine Tovarnik
 22. Izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik za 2022. god.
  • Izmjene i dopune programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture
  • Izmjene i dopune programa utroška sredstva od poljoprivrednog zemljišta
 23. Odluka o dopunama odluke o koeficijentima službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik
 24. Razno

 

                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE TOVARNIK ZA 2021. GOD.

izvješće program gradnje objekata za gospodarenje otpadom za 2021.

izvješće o izvršenju programa gradnje komu.infrastrukture za 2021. god.

izvješće o izvršenju održavanja kom. infrastr. za 2021.

izvješće o utrošku sredstav od poljoprivrednog zemljišta u 2021.

izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.

izvješće agrotehničke mjere

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za 2021. godinu

građevinsko_poljoprivredno zemljište_prijedlog odluke o izboru

Zapisnik o pregledu i ocjeni  

prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2022.

Prijedlog uzmjena i dopuna Program-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2022.-god.

prijedlog izmjena i dopuna programa održavanja kom.infrastrukture za 2022.

izmjene i dopune Program-utroska-sredstava-od-poljoprivrednog-zemljista-za-2022.-god.

Prijedlog odluke o dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO

 

 

 

Skip to content