Obavijest o provođenju 3. larvicidnog tretmana komaraca

Temeljem Ugovora o dezinsekciji komaraca na području  Općine Tovarnik  obavještavamo Vas o provođenju 3. larvicidnog tretmana komaraca u kanalima I retencijama vode dana 02. lipnja 2022.godine u vremenu od 8,30h – 13,30h na lokalitetima otvorenih žarišta komaraca.

 

Larvicidni tretman će se provoditi preparatima :

  • Dimilin SC 15- (diflubenzuron 15%) – tekući larvicid
  • Dimilin TB2 (diflubenzuron 48%)  – larvicid u obliku tableta

– distributer za oba preparata je FLOREL d.o.o. Zagreb

– proizvođač Chemtura Netherland N.V., Amsterdam, Nizozemska

Skip to content