OGLAS ZA RADNO MJESTO KOMUNALNOG NAMJEŠTENIKA -POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA: 112-04/22-01/03
URBROJ: 2196-28-01-22-6
Tovarnik, 26.05.2022.

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnog namještenika na određeno vrijeme   o b j a v lj u j e

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati čije su prijave na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu komunalnog namještenika a pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

1. Tomislav Lukić, Hercegovačka 7, Tovarnik-prijava je zaprimljena 16.05.2022.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
2. Željko Kovačević, Marinka Petrušića 27, Tovarnik -prijava je zaprimljena 18.05.2022.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
3. Vedrana Stanojčić, Brune Bušića 16, Tovarnik – prijava je zaprimljena 19.05.2022.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente- potpuna je

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 1. 6. 2022. godine ( srijeda ) u 08:00 h na adresi A.G. Matoša 2, Tovarnik ( općinska vijećnica )

PRAVNE IZVORE ZA PRIPREMU ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI MOŽETE PREUZETI U PRILOŽENOM DOKUMENTU

način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

skripta-motorni trimeri

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

Skip to content