OGLAS ZA POSAO-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA , POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:  112-04/22-01/05

URBROJ: 2196-28-03-22-6

Tovarnik, 26.05.2022.

 

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme  o b j a v lj u j e

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati čije su prijave na oglas za prijem u službu  na određeno vrijeme na radnom mjestu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

  1. Magdalena Mrkonjić, Bana Jelačića 46, Cerić- prijava zaprimljena 17.05.2022.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  2. Ivan Džunja,V. Nazora 41, Rajevo selo, Drenovci -prijava zaprimljena 18.05.2022.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  3. Tatjana Faletar, Lj. Gaja 26, Ilok -prijava je zaprimljena 19.05.2022.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 1. 6. 2022. godine ( srijeda ) u 12:30 h  na adresi A.G. Matoša 2, Tovarnik ( općinska vijećnica )

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

PRAVNE IZVORE ZA PRIPREMU ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI MOŽETE PREUZETI U PRILOŽENOM DOKUMENTU

način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Skip to content