OGLAS ZA POSAO-REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE -POZIVA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:  112-04/22-01/04

URBROJ: 2196-28-01-22-6

Tovarnik, 26. 05.2022.

 

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje referenta za proračun i financije  na određeno vrijeme o b j a v lj u j e

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati čije su prijave na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu referenta za proračun i financije  pravodobne, potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

  1. Zvonko Užarević, Lj. Gaja 7, Tovarnik -prijava zaprimljena 18.05.2022.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  2. Ivana Katalenić, S. Radića 66, Ilača-prijava je zaprimljena 19.05.2022.-pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 1. 6. 2022. godine ( srijeda  ) u 14:30 h  na adresi A.G. Matoša 2, Tovarnik ( općinska vijećnica )

PRAVNE IZVORE ZA PRIPREMU ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI MOŽETE PREUZETI U PRILOŽENOM DOKUMENTU

način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Skip to content