procelnik

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK

Na temelju članka 48. Statuta Općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/22 ) načelnik Općine Tovarnik, dana 23.05.2022.  o b j a v lj u j e   JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU  NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK   Pozivaju se svi zainteresirani građani koji imaju u (su)vlasništvu neizgrađeno građevinsko zemljište …

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK Read More »

REZULTATI NATJEČAJA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Nakon pregleda i ocjene ponuda na natječaju za zakup neizgrađenog građevinskog  zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, povjerenstvo je utvrdilo rang listu za svaku  PTC ( od 1 do 7 ) za koju je bio raspisan natječaj. Prijedlog odluke, zajedno sa utvrđenim rang listama i zapisnikom o pregledu i ocjeni,  će se uputiti …

REZULTATI NATJEČAJA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , općinski načelnik  dana 11.05.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA ODREĐENO VRIJEME radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika U  Jedinstveni upravni odjel,  …

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  dana 11.05.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA ODREĐENO VRIJEME zbog poslova čiji se opseg privremeno …

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME- KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  dana 11.05.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog zamjene odsutnog namještenika (bolovanje) …

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME- KOMUNALNI NAMJEŠTENIK Read More »

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE- REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE -SVLAČIONICA NK SREMAC ILAČA

Dana 03.05.2022. Općina Tovarnik objavljuje POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE-REKONSTRUKCIJA  JAVNE ZGRADE -SVLAČIONICA NK SREMAC ILAČA  evidencijski broj :  JN- 30/22. Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika do 18. svibnja 2022. do 15 h Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ispod teksta. Poziv na dostavu …

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE- REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE -SVLAČIONICA NK SREMAC ILAČA Read More »

POZIV NA JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH

Povjerenstvo za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta  koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH poziva sve zainteresirane građane da nazoče  JAVNOM OTVARANJU PONUDA ZA ZAKUP  NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH    koje će se održati 9.5.2022. ( ponedjeljak ) u 18:00 h, u općinskoj vijećnici …

POZIV NA JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH Read More »

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE IZGRADNJA RAMPE ZA PRISTUPAČNOST GRAĐEVINAMA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Dana 25.04.2022. Općina Tovarnik objavljuje poziva na dostavu ponuda u POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE IZGRADNJA RAMPE ZA PRISTUPAČNOST GRAĐEVINAMA OSOBAMA S INVALIDITETOM,  evidencijski broj : JN-31/22. procijenjena vrijednost nabave iznosi 75.000,00 kn ( bez pdv-a ). Rok za dostavu ponuda je 6.5.2022. do 15h. Detalje postupaka možete naći u dokumentaciji priloženoj ovom tekstu. Odluka o početku …

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE IZGRADNJA RAMPE ZA PRISTUPAČNOST GRAĐEVINAMA OSOBAMA S INVALIDITETOM Read More »

OBJAVLJEN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJU U ILAČI

Na portalu Portala ponuda: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx  dana 22.04.2022. objavljen je poziv za dostavu ponuda za reknstrukciju pješačkih staza na groblju u Ilači. Gospodarski subjekti svoje ponude dostavljaju putem sustava AGRONET (https://agronet.apprrr.hr) u roku za dostavu ponuda sa pripadajućom dokumentacijom u skeniranom obliku. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Rok za dostavu …

OBJAVLJEN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJU U ILAČI Read More »

Skip to content