procelnik

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKIH STAZA NA MJESNOM GROBLJU U ILAČI

Na temelju  članka 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/17, 14/18 ), odgovorna osoba Naručitelja, načelnik općine, u  postupku jednostavne nabave, dana 01. srpnja 2022. godine, donio je sljedeću ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Podaci o naručitelju: OPĆINA TOVARNIK, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik; OIB: 38906942564 Odgovorna osoba naručitelja:

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKIH STAZA NA MJESNOM GROBLJU U ILAČI Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PROČELNIKA NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme                     

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PROČELNIKA NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TOVARNIK Read More »

POZIV NA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 3/22) i članka 61. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“   Vukovarsko srijemske- županije,  broj 3/21, 3/22),  s a z i v a m    10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK koja će se održati 27.06.2022. (   ponedjeljak     ) u 

POZIV NA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK Read More »

NOVI OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK OD 17.06.2022.

KLASA:  112-04/22-01/06 URBROJ: 2196-28-01-22-2 Tovarnik, 17.06.2022. Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , općinski načelnik  dana 17.06.2022. objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA ODREĐENO VRIJEME radi zamjene duže vrijeme

NOVI OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK OD 17.06.2022. Read More »

PONIŠTENJE OGLASA ZA PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK OD 11.05.2022.

Na temelju članka 29. stavak 3. i članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), načelnik Općine Tovarnik   donosi O D L U K U o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme I. Poništava se Oglas za prijam

PONIŠTENJE OGLASA ZA PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK OD 11.05.2022. Read More »

FINANCIJSKA POTPORA OPĆINI TOVARNIK ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI U 2022. GOD.

Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je  projektnu  prijavu  Općine Tovarnik sukladno javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.  Vrijednost dobivenih sredstava je 220.000,00 kuna.  Projektnu prijavu je pripremila Razvojna

FINANCIJSKA POTPORA OPĆINI TOVARNIK ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI U 2022. GOD. Read More »

ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I STUDENATA ZA POSTIGNUTE REZULTATE POVODOM DANA OPĆINE TOVARNIK 2022. GOD.

Na temelju članka 48. stavka 3. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik” Vukovarsko – srijemske županije br.03/22), načelnik  Općine Tovarnik donosi:   ODLUKU  O NAGRAĐIVANJU  UČENIKA I STUDENATA ZA DANE OPĆINE TOVARNIK ZA POSTIGNUTE REZULTATE ZA  2021/2022 GODINU  Članak 1.   Ovom odlukom, utvrđuje se uvjeti i način nagrađivanja  osnovnoškolaca, srednjoškolca  i studenata  sa prebivalištem na

ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I STUDENATA ZA POSTIGNUTE REZULTATE POVODOM DANA OPĆINE TOVARNIK 2022. GOD. Read More »

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA

Dana 9. lipnja 2022., Načelnik Općine Tovarnik objavljuje Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivrednicima za : Mjera 1:  Sufinanciranje proizvodnje češnjaka Mjera 2:  Sufinanciranje proizvodnje lubenica i dinja Mjera 3:  Sufinanciranje proizvodnje zelenog graha Mjera 4:  Sufinanciranje nabave sadnica bobičastog voća ( aronija, malina, kupina i ostalo ) Mjera 5:  Sufinanciranje nabave

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA Read More »

Skip to content