POZIV NA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 3/22) i članka 61. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“   Vukovarsko srijemske- županije,  broj 3/21, 3/22),  s a z i v a m

 

 10. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

koja će se održati

27.06.2022. (   ponedjeljak     ) u  19 h, u vijećnici Općine Tovarnik

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 31.05.2022.
  2. Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik Osnovnoj školi Ilača-Banovci
  3. Odluka o kupnji nekretnine za potrebe projektiranja i gradnje zgrade dječjeg vrtića u Ilači
  4. Prijedlog etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tovarnik
  5. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu Općine Tovarnik
  6. Prijedlog Izmjena i dopuna odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tovarnik
  7. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – koncesionara za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Tovarnik.
  8. Razno

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković

prijedlog odluke o darovanju nekretnine

prijedlog odluke o kupnji nekretnine za gradnju vrtića

prijedlog Etički kodeks nositelja političkih dužnosti

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tovarnik

PRIJEDLOG ODLUKE o odabiru koncesionara

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Skip to content