ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I STUDENATA ZA POSTIGNUTE REZULTATE POVODOM DANA OPĆINE TOVARNIK 2022. GOD.

Na temelju članka 48. stavka 3. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik” Vukovarsko – srijemske županije br.03/22), načelnik  Općine Tovarnik donosi:

 

ODLUKU  O NAGRAĐIVANJU  UČENIKA I STUDENATA

ZA DANE OPĆINE TOVARNIK

ZA POSTIGNUTE REZULTATE

ZA  2021/2022 GODINU 

Članak 1.

 

Ovom odlukom, utvrđuje se uvjeti i način nagrađivanja  osnovnoškolaca, srednjoškolca  i studenata  sa prebivalištem na području Općine Tovarnik za postignute rezultate na svim vrstama službenih natjecanja.

Članak 2.

Visina novčane naknade utvrđuje se prema postignutim rezultatima za :

 

 1. Europska natjecanja:
 • za osvojeno  1. mjesto – 3.000,00  kuna
 • za osvojeno 2. mjesto  – 2.000,00 kuna
 • za osvojeno 3. mjesto  – 1.000,00 kuna
 1. Državna natjecanja:
 • za osvojeno 1. mjesto – 3.000,00  kuna
 • za osvojeno 2. mjesto  – 2.000,00 kuna
 • za osvojeno 3. mjesto  – 1.000,00 kuna
 1. Županijska natjecanja:
 • za osvojeno 1. mjesto  – 2.000,00  kuna
 • za osvojeno 2. mjesto  – 1.000,00 kuna
 • za osvojeno 3. mjesto  –    500,00 kuna

Članak 3.

Nagrada  u iznosu od  3.000 kn dodijelit će se sportašima  učenicima odnosno studentima sa prebivalištem na području Općine Tovarnik koji su kategorizirani kao vrhunski sportaši.

 

Članak 4.

Zahtjev  se podnosi načelniku općine  i mora sadržavati osobne podatke o učeniku odnosno studentu te popratnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava:

 

 • kopiju osobne iskaznice
 • uvjerenje o prebivalištu
 • potvrdu o postignutim rezultatima
 • kopiju žiro – računa

Članak 5.

 

Zahtjev za maloljetnog učenika srednjoškolca podnosi roditelj ili skrbnik.

Nagrade iz članka 2. i 3.  dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tovarnik povodom Dana Općine Tovarnik 2022. god.

     Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena na web stranici i oglasnoj ploči Općine Tovarnik.

 

                                                                                               NAČELNIK OPĆINE TOVARNIK

                                                                                               Anđelko Dobročinac, dipl.ing.

 

Skip to content