procelnik

„Sanacija – tehničko održavanje nerazvrstane ceste u ulici Alojzja Stepinca na području Općine Tovarnik“

Odobren je projekt Općine Tovarnik „Sanacija – tehničko održavanje nerazvrstane ceste na području Općine Tovarnik“ u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2022. godinu kojeg je raspisalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Vrijednost dobivenih sredstava je 170.000,00 kuna. Cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture …

„Sanacija – tehničko održavanje nerazvrstane ceste u ulici Alojzja Stepinca na području Općine Tovarnik“ Read More »

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za Rekonstrukciju pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači

U sustavu AGRONET , na portalu ponuda , (https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )  dana 31. 5. 2022. objavljen je  poziv na dostavu ponuda  za rekonstrukciju pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači. Rok za dostavu ponuda je 17 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Rok za dostavu …

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za Rekonstrukciju pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači Read More »

POZIV NA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 3/22) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“   Vukovarsko srijemske- županije,  broj 3/21, 3/22),  s a z i v a m   8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK koja će se održati 31.05.2022. (  utorak    ) u  18 h, …

POZIV NA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK Read More »

OGLAS ZA RADNO MJESTO KOMUNALNOG NAMJEŠTENIKA -POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA: 112-04/22-01/03 URBROJ: 2196-28-01-22-6 Tovarnik, 26.05.2022. Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnog namještenika na određeno vrijeme   o b j a …

OGLAS ZA RADNO MJESTO KOMUNALNOG NAMJEŠTENIKA -POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI Read More »

OGLAS ZA POSAO-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA , POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:  112-04/22-01/05 URBROJ: 2196-28-03-22-6 Tovarnik, 26.05.2022.   Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme  o b j …

OGLAS ZA POSAO-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA , POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI Read More »

OGLAS ZA POSAO-REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE -POZIVA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:  112-04/22-01/04 URBROJ: 2196-28-01-22-6 Tovarnik, 26. 05.2022.   Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. a u vezi s člankom 29. stavkom 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje referenta za proračun i financije  na određeno …

OGLAS ZA POSAO-REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE -POZIVA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI Read More »

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK

Na temelju članka 48. Statuta Općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/22 ) načelnik Općine Tovarnik, dana 23.05.2022.  o b j a v lj u j e   JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU  NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK   Pozivaju se svi zainteresirani građani koji imaju u (su)vlasništvu neizgrađeno građevinsko zemljište …

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK Read More »

REZULTATI NATJEČAJA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Nakon pregleda i ocjene ponuda na natječaju za zakup neizgrađenog građevinskog  zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, povjerenstvo je utvrdilo rang listu za svaku  PTC ( od 1 do 7 ) za koju je bio raspisan natječaj. Prijedlog odluke, zajedno sa utvrđenim rang listama i zapisnikom o pregledu i ocjeni,  će se uputiti …

REZULTATI NATJEČAJA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK Read More »

Skip to content