Poziv na 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m

25. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,

koja će se održati
28.2.2020. ( petak ) u 19 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 24.1.2020.
  2. Prijedlog statutarne Odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Tovarnik
  3. Prijedlog Odluke o izradi pročišćenog teksta Statuta Općine Tovarnik
  4. Prijedlog Odluke o koeficijentu za obračun plaće službenika – voditelja projekta centrikomNET
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2019/2020.
  6. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

NAPOMENA:

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) članaka  1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti  ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati  zainteresirana javnost  (najviše pet ( 5 ) osoba  koje  prve prijave  svoj dolazak)  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj mobitela  098 629 867 (predsjednik vijeća).

 

PRILOZI

Dnevni red za 25. sjednicu

Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Tovarnik

Prijedlog odluke o izradi pročišćenih tekstova

Prijedlog odluke o koeficijentu

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2019_2020

 

 

Leave a Comment

Skip to content