ZAPOČELA EDUKACIJA CILJANE SKUPINE IZ PROJEKTA ZAŽELI

Dana, 17. veljače 2020. godine, u prostorijama osnovne škole u Tovarniku, započela je edukacija ciljane skupine iz projekta Zaželi-općina Tovarnik, za koju je po projektnom proračunu, predviđen iznos bespovratnih sredstava od 125.000,00 kn.

Od 25 zaposlenih žena, 24 će biti  osposobljeno za zanimanje gerontodomaćice, što će poboljšati njihov status na tržištu rada.  Očekivani rezultati nakon provedbe projekta su stečene vještine i edukacija za potrebe daljnjeg uključivanja na tržište rada, a osobito mogućnost zapošljavanja u provedbi projekata sa sličnim ili istim programom.

Nakon teorijskog dijela osposobljavanja za gerontodomaćicu, polaznice će obavljati i predviđeni praktični dio u sklopu edukacije, za koji su već ugovoreni vrijeme i mjesto ( u Vukovaru ), a sve tijekom trajanja projektnog ugovora (UP.02.1.1.05.0013), do 31.05.2020.

Edukaciju provodi učilište „Modus“ iz Vinkovaca, koje je odabrano na temelju najpovoljnije ponude iz postupka jednostavne nabave.

Informacije o projektu:

( korisnik: općina Tovarnik, partneri u projektu: Hrvatski Zavod za zapošljavanje Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar )  financira se 100 %  iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti projekta: 3.915.450,00 kn u razdoblju od 01.12.2017. – 31.05.2020.

Ciljevi operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je doprinos rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Provedba projekta Zaželi uključuje primarni cilj: uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, smanjenje nezaposlenosti, poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika kao i njihovo socijalno uključivanje. Više informacija o operativnim programima iz kojega je financiran projekt možete vidjeti na linku: www.esf.hr, www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba projekta Zaželi – Općina Tovarnik: Katica Matić , tel: 091 611 30 77

Leave a Comment

Skip to content