ivanivankovic

Odluka o sufinanciranju nabave vježbenica i radnih bilježnica za sve učenike na području Općine Tovarnik za školsku 2023.-2024. godinu

Odluka o sufinanciranju nabave vježbenica i radnih bilježnica za sve učenike na području Općine Tovarnik za školsku 2023.-2024. godinu

Odluka o sufinanciranju nabave vježbenica i radnih bilježnica za sve učenike na području Općine Tovarnik za školsku 2023.-2024. godinu Read More »

Jednostavna javna nabava – rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Tovarnik

Poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Tovarnik Sukladno članku 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, (Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 5/23), Općinski načelnik Općine Tovarnik dana 11. srpnja 2023. godine donio je Odluku o pokretanju postupka i imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja u postupku jednostavne  nabave, evidencijski broj: JN-50/23, KLASA: 406-02/23-01/1, URBROJ: 2196-28-03-23-1

Jednostavna javna nabava – rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Tovarnik Read More »

JAVNI NATJEČAJ – VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 07. srpnja 2023. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno

JAVNI NATJEČAJ – VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE Read More »

JAVNI NATJEČAJ – REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 07. srpnja 2023. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno

JAVNI NATJEČAJ – REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE Read More »

Poziv udrugama – potpisivanje ugovora

POZIV UDRUGAMA   Ovim putem pozivamo predstavnike Udruga koje su Odlukom o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima u sklopu natječaja za financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Općine Tovarnik u 2023. godini ostvarile pravo na sufinanciranje odnosno financiranje na potpis Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.   Potpisivanje Ugovora održati će se 16.

Poziv udrugama – potpisivanje ugovora Read More »

Lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Tovarnik

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske manjine u Općini Tovarnik Lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Tovarnik     Objavljeno dana 16.04.2023. godine u 11:01h.

Lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Tovarnik Read More »

Skip to content